Knap 4 mio. kr. til innovationsarbejdet i Region Syddanmark

Med en succesrate på 44 % var fundingindsatsen i Syddansk Sundhedsinnovation i 2018 med til at hjemtage knap 4 mio. kr. til nye innovationsprojekter i Region Syddanmark

Syddansk Sundhedsinnovation sendte i 2018 i alt 18 ansøgninger til nationale og internationale fonde. 8 ansøgninger førte til positivt tilsagn, 9 ansøgninger fik afslag mens 1 stadig afventer svar.

Digital Diabetes - Digital støtte til psykisk sårbare borgere med type 2-diabetes

I december 2018 fik Syddansk Sundhedsinnovation sammen med en række partnere herunder Steno Diabetes Center Odense, Diabetesforeningen og en række kommuner tilsagn om 2,4 mio. kr. fra Sundhedsstyrelsen til projektet Digital Diabetes.

Erfaringen i kommunerne er, at psykisk sårbare borgere i kommunale støtteordninger har svært ved at deltage i behandlings- og rehabiliteringsforløb, som indebærer fremmøde i kommunernes sundhedstilbud.

Projektets overordnede formål er derfor at udvikle og afprøve en digital løsning, der skal gøre det nemmere for psykisk sårbare at håndtere deres type 2 diabetes og dermed være med til at fremme en sundere livsstil.

Læs mere om projektet Digital Diabetes.

Bliv digital kompetent

Digitale løsninger bliver mere og mere udbredt i de kommende år.

Partnerskabet om Det Digitale Sundhedscenter fik i 2018 tildelt 1.2 mio. kr. fra Sundheds- og Ældreministeriet til projektet Bliv Digital Kompetent.

Projektet er et samarbejde mellem Syddansk Sundhedsinnovation, Tværsektorielt Samarbejde i Region Syddanmark, Steno Diabetes Center i Region Syddanmark, seks kommuner som er med i det Digitale Sundhedscenter og uddannelsesinstitutionerne University College Lillebælt og University College Syd.

Det 1-årige projekt skal styrke de digitale kompetencer hos sundhedspersonale i kommuner og på sygehuse, så de opbygger en fortrolighed med digitalisering og dermed kan støtte borgerne i at bruge de digitale løsninger.

Midler hentet hjem til sygehusene i Region Syddanmark

Syddansk Sundhedsinnovations fundingkonsulenter har også bistået sygehusene i regionen med at søge midler til sundhedsinnovationsprojekter.

Det har resulteret i 300.000 kr. til projektet ”Sov trygt med telemedicin” på Sygehus Lillebælt og 150.000 kr. ”Løft af digitale kompetencer” til Steno Diabetes Center Odense.

Europæisk konsortium om sundhedsløsninger

Euriphi er del af det store EU-program Horizon 2020.

Euriphi består af et stærkt konsortium på 26 partnere på tværs af Europa. Projektet har tre overordnede formål: At afdække behov inden for patientcentrerede og tværsektorielle løsninger i sundhedsvæsenet; At nedbringe infektioner på sygehuse; og at udarbejde en guide til innovative indkøb på området.

Syddansk Sundhedsinnovation repræsenterer Region Syddanmark i Euriphi. Vores opgave er at bidrage med cases inden for det tværsektorielle område og at kvalificere guiden. Herudover vil SDSI løbende formidle projektets resultater og indgå i dialog om den videre planlægning med de relevante parter i regionen.

Hjælp og rådgivning til funding

Fundingkonsulenterne i Syddansk Sundhedsinnovation hjælper sygehuse, kommuner, virksomheder og andre regionale samarbejdspartnere med at finde relevante finansieringskilder til innovationsprojekter.

Vi kan også hjælpe dig med at målrette din ansøgning til relevante fonde.

Se vores årshjul for et overblik over mulige og aktuelle fonde til sundhedsområdet.

Læs mere og kontakt vores fundingkonsulenter.

 

 

 

Knap 4 mio. kr. til innovationsarbejdet i Region Syddanmark

Kontakt
SDSI
Specialkonsulent
Caroline Strudwick
+45 4024 7587
Caroline.Strudwick@rsyd.dk

SDSI
Konsulent
Maria Hardt Schønnemann
+45 2964 5884
mhs@rsyd.dk