It-platform nomineret til international pris

Den syddanske it-platform, Generisk Telemedicinsk Platform er nomineret til den internationale pris ”SilverEco and Ageing Well”. It-platformen samler forskellige patientdata og gør data tilgængelige for praktiserende læger, sundhedspersonale på sygehuse og i kommuner samt for patienter

Den demografiske udvikling i Danmark med flere ældre og flere kronikere, stiller nye krav til fremtidens sundhedsvæsen.

Region Syddanmark og GTP er nomineret til prisen fordi, GTP taler ind i et sundhedsvæsen med større anvendelsen af digitale løsninger, hvor GTP er med til at fremme et mere sammenhængende forløb for patienterne.

Bag prisen står SilverEco.org en organisation, som sætter fokus på de ældre borgere i samfundet.

Data fra mange kilder samles i en platform

GTP er en generisk it-platform, der opsamler, viser og deler patienternes sundhedsdata på tværs af sektorerne almen praksis, sygehus og den kommunale hjemmepleje - hertil kommer data opsamlet i patientens eget hjem.

Dermed styrkes den tværsektorielle kommunikation og samarbejdet på tværs af sektorerne, som er så vigtig for et sammenhængende patientforløb.

De mange patientdata stammer fra forskellige kilder, fx sensorer, hjemmemonitoreringsdata og/eller de såkaldte PRO-data (patient reported outcomes). Alle data ’placeres i’ og distribueres fra GTP. Data registreres altså af både af sundhedsprofessionelle og af patienten selv afhængigt af hvilke data der er tale om.

Behandling og pleje på det bedst mulige grundlag

De samlede data lagres efter alle sikkerhedsregler centralt i GTP således, at alle som er involveret i patientens pleje eller behandling har adgang til relevant information. Platformen bidrager dermed til et komplet øjebliksbillede af patientens situation. Det giver sundhedsprofessionelle overblik over patienten og de objektive kliniske målinger, der skal kvalificere beslutninger om patientens behandling og pleje.

Det er en stor fordel for de sundhedsprofessionelle, fordi de ikke skal bruge tid på at kontakte kolleger eller på at søge efter oplysninger. Med andre ord kan de bruges deres tid på patienten og betingelserne for at skabe et sammenhængende forløb for patienten bliver bedre.

Men vigtigst af alt, giver det patienten sikkerhed for, at behandling og pleje altid sker på det bedst mulige grundlag

GTP samler data fra eksisterende systemer

GTP er en generisk it-platform, der kan opsamle, vise og dele patienternes sundhedsdata på tværs af sektorerne almen praksis, sygehus og den kommunale hjemmepleje - hertil kommer som nævnt data opsamlet i patientens eget hjem.

GTP er altså ikke endnu et it-system, men en platform som samler data. Det er vigtigt, fordi de sundhedsprofessionelle fortsætter med at arbejde i egne systemener, som de kender.

Vinderen af prisen udnævnes ved en konference i Tokyo 13. juni 2019.

 

It-platform nomineret til international pris

Kontakt
SDSI
Chefkonsulent (konst.)
Anne Friis Hansen
+45 2179 4458
Anne.Friis.Hansen@rsyd.dk