INVITATION til temadag: Graviditetsforløb – digitalt, praktisk og trygt

Sundheds-og Ældreministreriet og Syddansk Sundhedsinnovation inviterer til temadag den 5. februar 2019 hvor forslag til digital løsning til graviditetsforløb bliver præsenteret

Tid: 5. februar 2019, kl. 9-15.

Sted: Forskerparken 10 G, 5230 Odense M.

Målgruppe: Arrangementet henvender sig til jordemødre, obstetrikere, sundhedsplejersker, praksislæger, sygeplejersker og interesserede gravide

Tilmelding via Plan2Learn senest 25. januar 2019. Deltagelse er gratis, forplejning er inkluderet.
_____________________________________________________________________________________

Digital løsning skal erstatte papirbårne vandrejournal

Siden 1977 har vi været afhængige af en papirudgave af vandrejournalen, som anvendes af alle gravide under graviditetsforløbet.

Med projektet ”Digital løsning til graviditetsforløb” satte Sundheds- og Ældreministeriet i juni 2018 et arbejde i gang, som en gang for alle skal erstatte den papirbårne vandrejournal med en digital løsning.

Program

Hvad skal den kunne, den nye digitaliserede udgave af graviditetsforløbet?

I efteråret 2018 foretog Rambøll Management Consulting en analyse for at afdække behovene for en digitalisering. Resultaterne af analysen ligger nu klar, så næste fase kan sættes i gang.

Ved i alt syv workshops har gravide og nybagte mødre, alle de sundhedsprofessionelle, der omgiver den gravide heriblandt jordemødre, sygehuslæger, lægesekretærer og sygeplejersker og systemteknikere været med til at kvalificere løsningsmodeller til, hvordan sundhedsvæsenet i Danmark kan tilbyde gravide en digital vandrejournal i stedet for den papirbårne, der eksisterer i dag.

Rambøll Management Consulting og Quartz har samlet resultaterne i en rapport. Rapporten præsenterer forslag til en digital løsning, som kan understøtte fremtidens graviditetsforløb.

Rapporten præsenteres for Den nationale bestyrelse for sundheds it i januar 2019, hvorefter der tages stilling til det videre forløb.

INVITATION til temadag: Graviditetsforløb – digitalt, praktisk og trygt
Kontakt
SDSI
Projektleder
Lone Dalager Kristensen
+45 2965 5548
ldk@rsyd.dk

SDSI
Chefkonsulent (konst.)
Anne Friis Hansen
+45 2179 4458
Anne.Friis.Hansen@rsyd.dk