INVITATION - Temadag om implementering af tværsektoriel anvendelse af video

Mød op til en spændende temadag 8. maj 2019, hvor vi sætter fokus på implementering af tværsektoriel anvendelse af video

TID: 8. maj 2019, kl. 9 - 15

STED: Syddansk Sundhedsinnovation, Forskerparken 10 G, Odense.

TILMELDING: senest 1. maj 2019. Deltagelse er gratis.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Følgegruppen for velfærdsteknologi og telemedicin inviterer til temadag om brug af video.

Video er et arbejdsredskab, der allerede i dag bruges flere steder i Region Syddanmark, men der er ønske om at udbrede brugen endnu mere.

Program

Følgegruppen for velfærdsteknologi og telemedicin inviterer

Temadagen tager afsæt i den handleplan, der er udarbejdet i en arbejdsgruppe nedsat under Følgegruppen for velfærdsteknologi og telemedicin, og som er blevet godkendt på møde i Det Administrative Kontaktforum den 19. november 2018.

Handleplanen skal nu implementeres, og derfor henvender temadagen sig til medlemmer af de Samordningsforum (SOF’erne), som står med implementeringsansvaret samt de medarbejdere, der finder området relevant og spændende, og som eventuelt har erfaring med, hvordan vi kommer bedst i gang.