Innovation lykkes og omsættes kun i hverdagen hvis medarbejderne har de rette kompetencer

Sundhedsområdet undergår store forandringer, som kræver at medarbejderne er med til at drive udvikling og forandring

Derfor er kompetenceudvikling et vigtigt fokusområde i Syddansk Sundhedsinnovation – i Syddansk Sundhedsinnovation kalder vi det Eduvation – en kombination af education og innovation

Langt de fleste ændringen afhænger af medarbejdernes viden og evner til at handle på nye måder. Det gælder uanset om der skal indføres af ny teknologi, nye arbejdsgange eller om opgaver skal overdrages fra fx sygehus til kommune.

Torsdag d. 28 februar afholdt det Syddanske EU-kontor møde i regi af NIMS – Netværk for Internationale Medarbejder i Syddanmark. Dagen præsenterede eksempler på områder og projekter, hvor der arbejdes med kompetenceudvikling.

Fra SDSI deltog Morten Hoff med et oplæg om fremtidens trends i sundhedsvæsenet – med fokus på hvilke kompetencer, der vil blive efterspurgt. Og Lotte Haag Borg holdt oplæg med eksempler på, at kompetenceudvikling altid bør tage afsæt i den konkrete kontekst og de konkrete opgaver hos de involverede medarbejdere.

Har du/I interesse i dialog og eventuelt samarbejde om kompetenceudvikling? Så hører vi meget gerne fra jer.

Innovation lykkes og omsættes kun i hverdagen hvis medarbejderne har de rette kompetencer

Kontakt
SDSI
Specialkonsulent
Lotte Haag Borg
+ 45 2924 8898
lhb@rsyd.dk

SDSI
Chefkonsulent
Morten Hoff
+45 2179 1730
Morten.Hoff@rsyd.DK