Etik og teknologiudvikling i sundhedsvæsenet

INVITATION - Fyraftensmøde med fokus på etik og teknologiudvikling i sundhedsvæsenet den 15. maj 2019

TID: 15. maj 2019, kl. 15 - 17

STED: Syddansk Sundhedsinnovation, Forskerparken 10 G, Odense.

TILMELDING: senest 6. maj 2019. Deltagelse er gratis.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jacob Birkler, ph.d. og fhv. formand for Etisk Råd holder oplæg om de etiske perspektiver i teknologiudviklingen i sundhedsvæsenet.

Program

Velkomst
   ved Inge Bendixen, vicedirektør, Syddansk Sundhedsinnovation

Etiske perspektiver i teknologiudviklingen i sundhedsvæsenet
   ved Jacob Birkler, filosof, ph.d. i Medicinsk Etik og fhv. formand for Etisk Råd 

Debat 
   ved facilitator og chefkonsulent Morten Hoff, Syddansk Sundhedsinnovation

Opsamling og tak for i dag.

 

Etik og teknologiudvikling i sundhedsvæsenet
Kontakt
SDSI
Eventkonsulent
Katrine Maruri
+45 2167 3071
kmz@rsyd.dk