Digital understøttelse af integrated care - på tværs af sygehus, kommune og almen praksis

Som en ud af fire europæiske regioner er Region Syddanmark udvalgt til at præsentere regionens satsning på digital understøttelse af integrated care for en større kreds af europæiske lande

Fælles EU-satsning på digital understøttelse af integrated care

Under overskriften digitally-enabled, integrated, person-centered care arbejder EU-kommissionen på at fremme deling af viden så regioner, der er stærke på digitale teknologier i tværsektoriel behandling og pleje, kan understøtte andre regioner i Europa.

Ved en samling den 24. juni 2019 præsenterede Stefan Sjødahl, projektleder i Syddansk Sundhedsinnovation, Region Syddanmarks arbejde med udvikling af digitale løsninger, som fremmer et mere sammenhængende forløb for patienterne på tværs af kommune, sygehus og almen praksis. Mere konkret regionens GTP – generisk telemedicinsk platform og SAM:BO samarbejdet.

Udover Region Syddanmark præsenterede de spanske regioner Baskerlandet og Catalonien og tyske Kinzigtal, Schwarzwald hver sin case. Casen fra Baskerlandet handlede om den regionale baskiske strategi for Integrated care, som skal sikre sundheden hos ældre borgere og kronikere. Casen fra Catalonien blev præsenteret af den catalanske innovation hub for IKT-understøttet integrated care, som bistår kroniske patienter med at opretholde et godt liv med kronisk sygdom. Endeligt handlede casen fra Kinzigtal om den såkaldte OptiMedis Model, som med udgangspunkt i alle de aktører, der omgiver borgeren, ser på integrated care i de forskellige populationer.

Nu følger en dialog på tværs af lande og regioner om, hvordan viden kan deles, og hvordan de ansvarlige bag de fire udvalgte cases kan bidrage med, at andre regioner lærer og eventuelt implementerer hos sig selv.

Fra 10 til 4 regioner

Baggrunden for at Region Syddanmark er med i opløbet er, at Maria Hardt Schønnemann, Syddansk Sundhedsinnovation i december 2018 præsenterede casen “Roadmap towards Integrated Care” ved en markedsplads-workshop i Italien. Casen handlede blandt andet om GTP – Generisk Telemedicinsk Platform og SAM:BO, den regionale samarbejdsaftale om patientforløb.

EU-kommissionen havde udvalgt 10 best practice cases, som efter en evaluering førte til det nye felt på fire cases, hvor GTP og SAM:BO samarbejdet altså er den ene. GTP opsamler, viser og deler patienternes sundhedsdata på tværs af almen praksis, sygehus og den kommunale hjemmepleje - hertil kommer data opsamlet i patientens eget hjem.

Branding af Region Syddanmark i europæisk sammenhæng

Region Syddanmark har siden 2012 blandt andet deltaget i det europæiske innovationspartnerskab for aktiv og sund aldring (EIP-AHA) og har den højeste udmærkelse med fire stjerner. Som referencested er Region Syddanmark forpligtet til at indgå i både formelle og uformelle partnerskaber med andre regioner i EU. Hvilket også er baggrunden for, at regionen er udvalgt til at deltage med en case i programmet digitally-enabled, integrated, person-centered care

Regionens deltagelse i EIP-AHA udløber med udgangen af 2019. Syddansk Sundhedsinnovation indsender i juni 2019 en fornyet ansøgning til EIP-AHA, så regionens arbejde med at understøtte en aktiv og sund aldring fortsætter.

Digital understøttelse af integrated care - på tværs af sygehus, kommune og almen praksis

Kontakt
SDSI
Konsulent
Maria Hardt Schønnemann
+45 2964 5884
mhs@rsyd.dk