Dansk Selskab for Ledelse i Sundhedsvæsenet på studietur til Syddansk Sundhedsinnovation

Som optakt til deres årsmøde 2019 var Dansk Selskab for Ledelse i Sundhedsvæsenet (DSS) på studietur til Syddansk Sundhedsinnovation

Michael Møller, markedschef, hospitaler hos DSS fortæller om baggrunden for studiebesøget.

- DSS valgte i år at begynde vores årsmøde med besøg hos SDSI – det var ret oplagt for os, idet fremtidens ledelse og organisering også skal ses i innovationsmæssig sammenhæng med tekniske løsninger, fremtidens teknologi, udfordringer og muligheder.

Kvalificering af sygehusbyggeri og digitale løsninger

Vicedirektør i SDSI Inge Bendixen bød velkommen til en eftermiddag i sundhedsinnovationens tegn. Hun fortalte hvordan test og kvalificering, digitale løsninger og teknologiudvikling på tværs af sygehus, kommuner, almen praksis er en del af hverdagen i SDSI.

En række af SDSIs innovationskonsulenter gav indblik i det konkrete innovationsarbejdet gennem præsentation af udvalgte nøgleprojekter og -indsatsområder.

I forbindelse med planlægningen af Nyt Odense Universitetshospital, beskrev Kristine Kjærsig hvordan SDSI har været og fortsat er involveret i brugerkvalificering og test af fremtidens patientstue, OP-stue og logistikkoncepter og forberedelse af ibrugtagning af nye bygninger.

Christian Mercado, enhedschef for enheden Digital Innovation, introducerede enhedens arbejde, som har fokus på udvikling og anvendelse af konkrete digitale løsninger herunder initiativer inden for kunstig intelligens og sensorteknologi. Som opfølgning fortalte Morten Givskud om Plug & Play, SDSIs tekniske testmiljø for digitale løsninger til sundhedsvæsenet.

Endeligt gav Louise Halgaard Gotfredsen indblik i SDSIs satsning på robotteknologi.

Michael Møller, sluttede med at sige.

- Vi var ca 50 personer fra årsmødet, der begyndte i SDSI og på den måde blev godt fyldt op med input til det videre årsmøde, der også omhandlede fx kunstig intelligens. SDSI-arrangementet favnede rigtig godt den relativt brede gruppe fra DSS, så alle fik noget med hjem. På DSS årsmødet blev der livligt drøftet og talt om oplevelserne på SDSI.

Dansk Selskab for Ledelse i Sundhedsvæsenet på studietur til Syddansk Sundhedsinnovation

Kontakt
SDSI
Enhedschef
Anne Bach Stisen
+45 2059 8951
Anne.B.Stisen@rsyd.dk