Animationsfilm viser varernes vej fra Servicebyen til Odense Universitetshospital – og hvordan de kommer ud igen

Kravene til logstikken på et sygehus er tårnhøje. Den rigtige vare skal være på rette tid det rigtige sted

Den rigtige vare på rette tid det rigtige sted

Animationsfilm giver overblik over varernes vej fra Servicebyen til OUH, så sundhedspersonalet altid har de varer og forsyninger, de skal bruge til behandling og pleje af patienterne.

Udviklings- og driftsplanlægningsgrupper forbereder flytning til Nyt OUH

I alt 17 udviklings- og driftsplanlægningsgrupper har gennem snart to arbejdet med at udvikle nye arbejdsgange og nye koncepter inden for hver deres område. Gruppernes arbejde skal i sommeren 2019 udmøntes i et samlet koncept, der skal gælde hele OUH og omfatte principper for drift på kliniske områder, serviceområder etc.

Læs mere i artiklen ”Nyt OUH: Nybyggeri booster muligheden for at tænke i nye baner” på hjemmesiden for Dansk Selskab for ledelse i Sundhedsvæsenet (DSS).

En af de 17 grupper er ’Udviklings- og driftsplanlægningsgruppe for Logistik og Indkøb’, som er ansvarlig for principperne bag logistiksystemerne på Nyt Ouh.

Syddansk Sundhedsinnovations rolle

Syddansk Sundhedsinnovation understøtter driftplanlægningsgrupper og stabe ved Odense Universitetshospital i forberedelsesarbejdet.Kontakt
SDSI
Specialkonsulent
Lotte Haag Borg
+ 45 2924 8898
lhb@rsyd.dk

SDSI
Specialkonsulent, projektleder
Louise Halgaard Gotfredsen
+45 2179 1404
lhg@rsyd.dk