52 kommuner og tre regioner i stærkt samarbejde: Skal komme KOL-patienter til gode

Vestdanmark etablerer et stærkt samarbejde om indkøb af en telemedicinsk it-løsning, der på sigt skal gøre livet lettere for patienter med KOL og sikre tryghed og sammenhæng

Fælles indkøb styrker samarbejdet

Tre landsdele med Region Nordjylland, Region Midtjylland, Region Syddanmark og 52 kommuner går sammen om en fælles it-løsning, der skal komme borgere med KOL til gavn.

Telemedicin gør det nemmere for borgere med KOL at tage aktivt del i behandlingen ved at gøre det muligt at foretage målinger af bl.a. puls, vægt og iltmætning i deres eget hjem. Større tryghed, færre sygehusbesøg og større sygdomsindsigt er gevinsten.

Den nye aftale om et fælles indkøb handler om det it-system, der skal bruges af medarbejdere på hospitaler og i kommuner. I løbet af foråret vil der blive købt en telemedicinsk løsning, som borgerne skal bruge.

Det glæder Anders Kjærulff, Direktør Silkeborg Kommune og kommunal formand for landsdelsprogram Midtjylland, at kommuner og regioner nu samarbejder om en fælles løsning, som tilgodeser de behov, som både borgere, kommuner og regionerne har.

- Det her er et vigtigt skridt på vejen i forhold til at nå målet om at få implementeret telemedicinske løsninger i hele Danmark – til glæde og gavn for både borgerne og de sundhedsfaglige medarbejdere, siger Anders Kjærulff.

Den webbaserede it-løsning skal anvendes i forbindelse med den nationale udbredelse af telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL. Senere skal løsningen udbredes til andre sygdomsområder.

Samarbejde på tværs sikrer sammenhæng for patienter

Med aftalen inspirerer kommuner og regioner til udvikling og innovation på it-området i Danmark. Der er et ønske om at arbejde tæt sammen på tværs, og samtidig fastholde en sund konkurrence mellem leverandører på it-området.

Ifølge Eva Sejersdal Knudsen, Direktør i Region Nordjylland og regional formand for landsdelsprogram Nordjylland, så viser netop dette fællesindkøb, at samarbejde på tværs er en reel mulighed, der gavner både udvikling og økonomisk rentabilitet på området for it-løsninger i sundhedsvæsnet.

- Dette er et godt eksempel på, at det tværsektorielle samarbejde fungerer, og at vi på tværs af sektorer og landsdele får koordineret de forskellige behov. Det er en stor styrke, at vi med fokus på både de sundhedsfagliges og borgernes behov er gået sammen om at få det bedste tilbud, siger Eva Sejersdal Knudsen.

At gå sammen giver ikke bare en økonomisk fordel. Med en fælles it-løsning er der også fokus på sammenhængen i patientens forløb.

- På den måde vil sundhedspersonale, uanset om de arbejder på et hospital eller i en kommune, se borgerens oplysninger og data i det samme system, og det skærper sammenhængen, fortæller Peder Jest, Lægelig Direktør og regional formand i Syddanmark.

Det bliver CGI Danmark, der skal levere den nye telemedicinske it-løsning til de 52 kommuner og 3 regioner.

Den telemedicinske it-løsning til medarbejdere på hospitaler og i kommuner integrerer til den nationale telemedicinske infrastruktur, som netop nu er under udvikling.

Der er mellem regeringen, KL og Danske Regioner i økonomiaftalen 2016 indgået aftale om at udbrede telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL i hele landet. Forventningen er, at løsningerne er klar til drift ved udgangen af april 2020.

FAKTA

Fælles Udbud og Udvikling af Telemedicin (FUT) er den organisation, der har ansvaret for at gennemføre udbud, udvikling og levering af telemedicinske løsninger og telemedicinsk infrastruktur på vegne af alle landets 98 kommuner og 5 regioner.

Kontaktpersoner i de tre landsdele

Landsdel Midtjylland

Anders Kjærulff
Direktør Silkeborg kommune
anders.kjaerulff@silkeborg.dk, 2016 7347

Christian Boel
Koncerndirektør Region Midtjylland
christian.boel@stab.rm.dk, 7841 0050

Lea Nørgaard Bek
Regional Programleder
lea.bek@stab.rm.dk, 3138 2882

Anders Horst Petersen
Kommunal Programleder
phoan@aarhus.dk, 5157 5232

Landsdel Syddanmark

Peder Jest
Lægelig Direktør OUH Region Syddanmark
peder.jest@rsyd.dk, 4082 7341

Arne Nikolajsen
Direktør Sundhed og Omsorg, Esbjerg Kommune
arni@esbjergkommune.dk, 2347 7128

Lise Døj-Bendixen
Regional Programleder
ldoj@rsyd.dk, 2484 4352

Irene Ravn Rossavik
Kommunal Programleder, Sundhed og Omsorg, Esbjerg kommune
irr@esbjergkommune.dk, 2774 1157

Landsdel Nordjylland

Anne Krøjer
Direktør Sundheds og Kulturforvaltningen, Vesthimmerlands kommune
akja@vesthimmerland.dk, 2535 7142

Eva Sejersdal Knudsen
Direktør for Patientforløb, Region Nordjylland
eva.sejersdal@rn.dk, 2462 9363

Helen Houmøller Rasmussen
Programleder, Nordjylland
helen.rasmussen@rn.dk, 41 18 15 29

Pressemeddelelse udsendt af: Mathias Mosskov, pressekonsulent, Region Nordjylland, 9243 4679, m.mosskov@rn.dk

52 kommuner og tre regioner i stærkt samarbejde: Skal komme KOL-patienter til gode

Kontakt
SDSI
Specialkonsulent
Lise Døj-Bendixen
+45 2484 4352
LDOJ@rsyd.dk