2,4 millioner kroner til digital diabetesindsats til psykisk sårbare borgere med type 2-diabetes i Region Syddanmark

Syddansk Sundhedsinnovation har fået bevilliget 2.4 mio. kr. fra Sundhedsstyrelsens pulje ”Indsatser til inklusion og fastholdelse af særligt sårbare patienter med diabetes i behandlings- og rehabiliteringsforløb” til projektet ”Digital Diabetes – Digital støtte til psykisk sårbare borgere med type 2-diabetes”

Digitale løsninger til psykisk sårbare med type-2-diabetes

Kommunerne oplever, at psykisk sårbare borgere har svært ved at håndtere egne somatiske helbredsproblemer i forbindelse med type-2-diabetes. Psykisk sårbare borgere kan fx have svært ved at deltage i gængse behandlings- og rehabiliteringsforløb, som indebærer fremmøde i kommunernes sundhedstilbud.

Digitale løsninger afhænger ikke af personligt fremmøde og kan derfor åbne op for helt nye måder at behandle og understøtte borgeres håndtering af egen sygdom. 

Der findes kun sparsom viden om digitale sundhedsteknologier kan understøtte sygdomshåndtering hos borgere, der både har type 2-diabetes og er psykisk sårbare.

Det overordnede mål for projektet er at udvikle og afprøve digitale løsninger, som understøtter psykisk sårbares håndtering af type 2-diabetes og som dermed kan være med til at fremme en sund livsstil hos psykisk sårbare borgere i kommunale støtteordninger.

Sammenhængende indsats og styrket samarbejde på tværs af kommune og sygehus

Projektet skal bidrage til en mere sammenhængende indsats for borgere med type-2-diabetes på tværs af psykiske og somatiske problemstillinger.

Projektet har to indsatsområder.

  • At styrke samarbejdet mellem det socialpædagogiske og sundhedsfaglige personale
  • At sikre et kompetenceløft blandt de fagprofessionelle, så de bedre kan understøtte borgeren i aktivt at tage vare på egen sygdom, herunder at understøtte brugen af digitale løsninger til håndtering af hverdagen med type-2-diabetes.

Parterne bag ansøgningen

Parterne bag ansøgningen er Region Syddanmark ved:

  • Syddansk Sundhedsinnovation (SDSI)
  • Steno Diabetes Center Odense (SDCO)
  • Afdelingen for Tværsektorielt Samarbejde
  • Diabetesforeningen
  • 6 kommuner fra Partnerskabet om Det Digitale Sundhedscenter: Svendborg, Faaborg-Midtfyn, Assens, Langeland, Ærø og Varde.

Partnerskabet om Det Digitale Sundhedscenter har eksisteret siden 2013 og består af Region Syddanmark (SDSI, SDCO og Afdelingen for Tværsektorielt Samarbejde - Regionshuset), 12 kommuner primært fra Syddanmark, Diabetesforeningen og Hjerteforeningen.

Partnerskabet stod bag projektet ”Digital Patientuddannelse”, som blev gennemført i perioden 2014-2017, overgik til drift i 2018 og nu udbredt til 12 kommuner.

Læs mere hos Steno Diabetes Center Odense.

2,4 millioner kroner til digital diabetesindsats til psykisk sårbare borgere med type 2-diabetes i Region Syddanmark

Kontakt
SDSI
It-projektleder
Anna-Britt Krog
+45 3043 3172
anna-britt.krog@rsyd.dk