Vandrejournalen kan ikke stå alene - Digital løsning til graviditetsforløb er løsningen

Jordemoderforeningens ”Tidsskrift for jordemødre” sætter fokus på ”Digital løsning til graviditetsforløb”

Vandrejournalen kan ikke stå alene

Ifølge styrelsen for Patientsikkerhed er vandrejournalen i sin nuværende papirbårne version ikke længere egnet som eneste jourmal, da den har begrænset plads, når for eksempel anamnese, samtaler om tidligere fødsler og ønsker omkring amning også skal journalføres sammen med relevant informeret samtykke. Det giver udfordringer med dobbeltregistrering i både den papirbårne vandrejournal og elektronisk patientjournal.

Det skriver Anne-Marie Kjeldset i artiklen "Vandrejournalen kan ikke stå alene" i Tidskrift for Jordemødre, nr. 7, 2019.

Dorte Svane, uddannelses- og udviklingssygeplejerske ved fødegangen på Sydvestjysk Sygehus Esbjerg udtaler i den forbindelse

- Tiden er vokset fra vandrejournalen i sin nuværende form, men vi vil have noget andet i stedet for. Jeg ville elske at få en elektronisk vandrejournal.

Digitale løsning til graviditetsforløb

Grundprincipperne for en kommende digital løsning til graviditetsforløb er, at den papirbårne svangerskabsjournal og vandrejournal erstattes med et sæt løsningsmoduler, der tilsammen udgør en digital graviditetsmappe.

Ved at erstatte den papirbårne vandrejournal med en digital løsning skal graviditetsoplysninger følge den gravide og alle relevante sundhedspersoner skal have adgang til oplysningerne – uanset om det er den praktiserende læge, jordemoderen eller sundhedsplejersken.

De data den gravide i dag har adgang til via sundhedsjournalen eller via udleverede rapporter, vil den gravide ved digitalisering kunne få adgang til via en app eller på sundhed.dk.

Projektleder Lone Dalager Kristensen, Syddansk Sundhedsinnovation udtaler blandt andet til Tidskrift for Jordemødre

- Vi laver en minimumsløsning til en start, og i den første fase bliver løsningen en digitalisering af den nuværende vandrejournal, det vil sige med de oplysninger, der er på den i dag.

og videre at,

- Kunsten er at finde tekniske løsninger, der spiller sammen med både de praktiserende lægers, kommunernes og regionernes it-systemer. Løsningen skal desuden bidrage til at undgå dobbeltregistreringer.

Efter tidsplanen sendes en digital løsning til graviditetsforløb i udbud i starten af 2020. Forventningen er, at der i slutningen af 2020 kan køres pilot på løsningen og at løsningen kan være klar til implementering i slutningen af 2021. 

Syddansk sundhedsinnovationsrolle i projektet

Parterne bag "Digital Løsning til graciditetsforløb" er Sundheds- og Ældreministeriet, Danske Regioner, Kommunernes Landsforening, Praktiserende Lægers Organisation, Sundhedsdatatstyrelsen og Sundhedsstyrelsen.

Syddansk sundhedsinnovation har den overordnede projektledelse på projektet og sikrer fremdrift i projektet i tæt sammen med de øvrige parter bl.a. sundhedsdatastyrelsen, som har projektledelsen på en række af delprojekterne.

Vandrejournalen kan ikke stå alene - Digital løsning til graviditetsforløb er løsningen

Kontakt
SDSI
Projektleder
Lone Dalager Kristensen
+45 2965 5548
ldk@rsyd.dk