Udvikling og validering af sundhedsteknologi i virkelighedsnære omgivelser - ProVaHealth

Nem adgang til test af sundhedsteknologi i virkelighedsnære omgivelser skal lette små og mellemstore virksomheders adgang til det europæiske marked

Testforløb i højtspecialiserede Living Labs letter adgangen til det europæiske marked

Små og mellemstore virksomheder (SMV’er), som udvikler sundhedsteknologiske løsninger, møder mange barriere, når de er klar til at gå på markedet med deres sundhedsløsninger.

For at afdække og imødekomme disse barrierer har ProVaHealth-projektet arbejdet for at etablere og opbygge et internationalt specialiseret netværk af partnere og living labs, der understøtter start-up virksomheder og SMV’er i at komme hurtigere på markedet.

14 SMV’er fra hele Østersøregionen har deltaget i testforløb, hvor de har fået testet, udviklet og valideret deres sundhedsteknologiske løsninger i virkelighedsnære omgivelser i form af brugercentrerede, åbne innovationsmiljøer – de såkaldte living labs. Det overordnede formål med testforløbet er, at sundhedsproduktet fremstår mere færdigt, når det introduceres til markedet.

Er du SMV’er? Hjælp os med at gøre det endnu bedre

De foreløbige resultater af de 14 testforløb viser, at flere områder har betydning for virksomhedernes adgang til det europæiske marked. For yderligere at beskrive disse områder har projektet brug for hjælp fra SMV’er.

Du kan hjælpe ved at bruge 10-15 minutter på at svare på spørgeskemaet https://www.survey-xact.dk/LinkCollector?key=WX4AW3UPL216 senest 27. januar 2020.

Som tak for hjælpen tilbyder vi at nævne din virksomhed i den afsluttende rapport, ligesom du får en digital udgave af den færdige rapport. Naturligvis bruger vi kun dine kommentarer i rapporten med din specifikke tilladelse.

Om ProVaHealth

EU's regionale fond til regional udvikling støttede tilbage i maj 2017 ProVaHealth-projektet med 22,5 mio. kr. fra European Interreg Baltic Sea Region-programmet. ProVaHealth er et samarbejde mellem 16 parter og organisationer fra otte europæiske lande i Østersøregionen.

Projektets formål er at opbygge et internationalt specialiseret netværk af partnere, der understøtter start-up virksomheder i at komme hurtigere på markedet, så nye virksomheder får hurtigere og mere kvalificeret adgang til eksperter i Østersø-regionen indenfor sundhedsinnovation.

1,9 mio. kr. af den samlede bevilling gik til Syddansk Sundhedsinnovation, som har gennemført interviews med danske SMV’er i tæt samarbejde med Region Nordjylland og Region Sjælland. Syddansk Sundhedsinnovation har endvidere faciliteret, at 14 virksomheder fik testet eller valideret produkter eller services i et af projektets 14 Living Labs.

 

 

 Udvikling og validering af sundhedsteknologi i virkelighedsnære omgivelser - ProVaHealth
Kontakt
SDSI
Specialkonsulent
Emil Kjærsgaard Nielsen
+45 4019 6903
ekn@rsyd.dk