Temamøde om anskaffelse af robotter og automationsløsninger til hospitaler - 4. december 2019

INVITATION - Temamøde om anskaffelse af robotter og automationsløsninger til hospitaler - 4. december 2019 kl. 9.30 - 12.00 i Forskerparken i Odense.

TID:  4. december 2019, kl.  9.30 - 12.00.

STED: Syddansk Sundhedsinnovation, Forskerparken 10 G, Odense.

MÅLGRUPPE: Arrangementet er kun for offentlige parter (sygehuse).

TILMELDING: Senest 2. december 2019. Deltagelse er gratis, forplejning er inkluderet.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Temarækken er for dig, der ønsker praktisk indsigt i og sparring omkring de mange overvejelser i forbindelse med anskaffelsesprocessen – fra de første overvejelser til udbud og implementering.

Erfaringer og best practice med at anskaffe robotter til sygehuse

Flere sygehuse er i færd at anskaffe og implementere robotter for blandt andet at effektivisere logistikken. Det er dog stadig sparsomt med erfaringer på området, og den gode proces for robotanskaffelsen er først ved at opstå netop nu. Til dette netværksmøde samler vi derfor op på de nyeste erfaringer med udbud af mobile robotter samt best practice fra garvede eksperter i robot- og teknologianskaffelser – med det formål at øge succesraten for de robot-projekter i sundhedsvæsnet.

Program finder du her

 

 

Temamøde om anskaffelse af robotter og automationsløsninger til hospitaler - 4. december 2019
Kontakt
SDSI
Specialkonsulent, projektleder
Louise Halgaard Gotfredsen
+45 2179 1404
lhg@rsyd.dk