Teknologiske løsninger til i fremtidens sundhedsvæsen - Tilmeld dig WHINN - Week of Health & INNovation 19.-21. november 2019

Deltag i WHINN 2019 og hør lokale, nationale og internationale eksperter give deres bud på hvordan vi bruger teknologiske løsninger til at håndtere fremtidens sundhedsvæsen

Årets tema: Better Healthcare through Future Technology

På WHINN 2019 sætter fem konferencespor scenen for årets WHINN-tema og du bliver præsenteret for de nyeste udviklingstendenser inden for sundheds- og velfærdsteknologi.

De fem konferencespor har hver sin højtprofilerede chair og en række lokale, nationale og internationale eksperter giver dig viden, inspiration og indsigt i den nyeste forskning og de største internationale trends.

 • Digital Health – Udforsker brugen af app’s, wearables og anden teknologi, der kan styrke patientens egenomsorg. Endvidere fokus på konkret brug af Virtuel Reality og Artificial Reality til fx uddannelse, planlægning, genoptræning og behandling (2 dages spor)
  CHAIR: John Crawford, ejer og direktør for CrawfordWorks Ltd, tidl. IBM.
 • Fremtidens sundhedsprofessionelle  – Har fokus på sundhedspersonalets digitale kompetencer herunder uddannelse rettet mod fremtidens behov (dansk spor)
  CHAIRs: Lotte Dalegaard Pedersen, direktør, SOSU Syd og Mathilde Schmidt-Petersen, sygeplejefaglig direktør, RN, MSc, Odense Universitetshospital.
 • Robots, AI & Drones – Har fokus på brugen af robotter i sundhedsvæsenet
  CHAIR: Kasper Hallenberg, direktør, Mærsk McKinney Instituttet, Syddansk Universitet.
 • Home Based Health – Har fokus på IKT-løsninger i relation til hjemmemonitorering, forebyggelse og rehabilitering
  CHAIR: Hasse Petersen, chefkonsulent og projektleder, Velfærdsinnovation Sjælland.
 • Easy and equal access to care – Udforsker hvordan digitale løsninger og nye samarbejdsstrukturer kan medvirke til at sikre samme gode service på rette tid og sted til hver en borger og patient
  CHAIR: Erik Jylling, sundhedspolitisk direktør, Danske Regioner.

I tæt samarbejde med de seks chairs planlægger Syddansk Universitet, Odense Universitetshospital, Odense Kommune, UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole og Syddansk Sundhedsinnovation de enkelte konferencespor.

WHINN foregår på engelsk undtagen Fremtidens sundhedprofessionelle, som er på dansk.

Læs mere og tilmeld dig på på www.whinn.dk.

Velkommen til CAMPUS ODENSE

WHINN 2019 finder sted under paraplyen Campus Odense. Vi gør dermed op med det traditionelle konferenceformat, fordi vi ønsker at vise hvor og hvordan WHINNs partnere arbejder.

Så velkommen til Campus Odense, hvor Forskerparken Odense, Videnbyen Odense, Syddansk Universitet og UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole alle er del af mødestedet for WHINN.

FAKTA om WHINN

Årets WHINN - Week of Health and INNovation finder sted i Odense i uge 47, fra den 19. – 21. november.

For femte gang er Region Syddanmark og Odense Kommune værter for en vidensfestival med fem konferencespor, spændende keynote speakers, matchmaking, guidede ture, delegationsbesøg, networking, udstilling og WHINN-dinner og meget mere.

Teknologiske løsninger til i fremtidens sundhedsvæsen - Tilmeld dig WHINN - Week of Health & INNovation 19.-21. november 2019
Kontakt
SDSI
Enhedschef
Anne Bach Stisen
+45 2059 8951
Anne.B.Stisen@rsyd.dk

SDSI
Eventkonsulent
Katrine Maruri
+45 2167 3071
kmz@rsyd.dk