Syddansk Sundhedsinnovation kvalificerer EU-udbud om telemedicin i to spanske regioner

Eksperthjælp indenfor projektledelse, facilitering, brugerinddragelse og implementering hjælper telemedicinske projekter på vej i to spanske regioner

De to spanske regioner Catalonien og Castilla La Mancha havde begge søgt midler hos EU-kommissionen til finansiering af telemedicin-projekter.

Catalonien ønskede støtte til implementering af deres telemedicin strategi for at arbejde mere systematisk med telemedicin. Mens Castilla La Mancha søgte støtte til at indføre telekonsultation i almen praksis i deres landområder.

EU-kommissionen slog de to projekter sammen for at sikre, de to regioner får den rette konsulentbistand til at implementere deres projekter.

På den baggrund kontaktede EU-kommissionen i foråret 2019 Syddansk Sundhedsinnovation for at få eksperthjælp til at kvalificere et udbud om konsulentbistand, som kan understøtte arbejdet med telemedicin i de to spanske regioner.

Lone Dalager Kristensen og Anne Mortensen, begge projektledere i Syddansk Sundhedsinnovation, deltog i kraft af deres erfaring med projektledelse, facilitering og brugerinddragelse indenfor telemedicinske projekter.

Lone Dalager Kristensen forklarer,

- EU-kommissionen havde skrevet et udkast til et udbud og vores opgave var at hjælpe med at scope udbuddet i forhold til implementering, tidsplan og opmærksomhedspunkter.

To intense workshopdage

På kort tid tilrettelagde SDSI en workshop i Madrid hvor de spanske sundhedsprofessionelle og it-specialister sammen med konsulenterne fra EU-kommissionen konkretiserede indholdet i udbuddet.

Som indledning til workshoppen fik de spanske deltagere en præsentation af det danske sundhedsvæsen. Endvidere introducerede Jakob Uffelmann, chef for Modning og Innovation i Sundhed.dk de digitaliseringsløsninger, som understøtter et sammenhængende forløb for patienterne på tværs af almen praksis, sygehus og kommune.

Herefter var der fokus på at præcisere indholdet i udbuddet. Deltagerne drøftede med engagement hvilke leverancer hver region har behov for fra et eksternt konsulentbureau for at komme videre med deres telemedicinske arbejde.

- Det var to intense dage, hvor vi metodisk fik omsat viden og ønsker til konkret projektindhold. Især SDSIs lytteøvelse fastholdt deltagerne i at holde øjnene på bolden – de særlige spanske forhold, muligheder og forventninger - og ikke bevæge sig ud ad interessante men irrelevante diskussioner om det danske sundhedsvæsen. Dem tog vi under maden om aftnen, fortæller Lone Dalager Kristensen med et smil.

Lone Dalager Kristensen kalder hele forløbet for meget lærerigt. Hun forklarer, at der fra spansk side var tilfredshed med, at EU-kommissionen involverede dem i at kvalificere udbuddet. Og de var glade for den eksterne facilitering fra SDSIs side. En klar udfordring var dog den geografiske adskillelse mellem EU, de spanske regioner og SDSI.

- Det var et utroligt spændende projekt, hvor vi kunne bringe vores kompetencer i spil i et godt samarbejde med både EU-kommissionen og de spanske aktører, slutter Anne Mortensen.

På baggrund af workshoppen skriver EU-kommissionen videre på udbuddet, som skal godkendes i de to regioner inden det offentliggøres.

Syddansk Sundhedsinnovation kvalificerer EU-udbud om telemedicin i to spanske regioner

Kontakt
SDSI
Projektleder
Lone Dalager Kristensen
+45 2965 5548
ldk@rsyd.dk

SDSI
Projektmedarbejder
Anne Mortensen
+45 2462 8813
Anne.Mortensen2@rsyd.dk