Et vellykket WHINN 2019 om fremtidens teknologi i fremtidens sundhedsvæsen

900 deltagere var mødt op i Odense i dagene 19.-21. november 2019 for at tage del i WHINN – Week of Health & INNovation, som for femte gang fandt sted i Region Syddanmark

En summen af aktivitet og begejstring mødte deltagerne, når de trådte ind til WHINNs aktiviteter, uanset om det var til udstillingsområdet eller til de faglige konferencespor.

Velkommen til CAMPUS ODENSE

Som noget helt ny fandt WHINN 2019 sted under paraplyen Campus Odense med lokaliteter på Syddansk Universitet, Syddanske Forskerparker og UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole. Syddanske Forskerparker og Syddansk Sundhedsinnovation fungerede som WHINNs centrale mødested.

Dermed gjorde WHINN 2019 op med det traditionelle konferenceformat, og alle WHINNs partnere fik mulighed for at vise de fysiske rammer, som i hverdagen danner ramme om innovation på mange forskellige måder.

Transport mellem de tre lokaliteter kunne opleves fra bæredygtige el-løbehjul og cykler eller med shuttlebusser.

Virksomhederne var begejstret

Mange virksomheder deltog i WHINN. Nogle med en stand på udstillingen, andre med indlæg og cases på flere af konferencesporene. Og virksomhederne var begejstret for årets WHINN-format.

Hanne Hansen-Nord fra NewIcon fortæller,

- 2019 var et specielt WHINN år for NewIcon. At der var stor interesse for de produkter vi arbejder med, ”automatisering af medicinhåndtering,” gør det interessant, men at være i tæt dialog med kunder, politikere og ansvarlige sundhedschefer, det giver ekstra god mening.

- WHINN er et fantastisk setup, for at bringe relevante personer sammen og de ”nye”omgivelser for WHINN, er i min optik et ekstra plus, da mindre plads gav den tætte gode dialog. Vi glæder os til WHINN 2020.

WHINNs centrale mødested emmede af aktivitet

Regionsrådsformand i Region Syddanmark Stephanie Lose bød sammen med Virpi Rauta, Health Village, Finland og Michaela Andersen, direktør for WHINN velkommen til årets WHINN.

Stephanie Lose sagde blandt andet

- Jeg er glad for at være tilbage på dette års WHINN, hvor vi bliver inspireret, får ny viden og styrker netværk.

Fem konferencespor satte scenen for årets WHINN-tema ”Better healthcare through future technology” og præsenterede de nyeste udviklingstendenser inden for sundheds- og velfærdsteknologi.

Hele tre tracks fandt sted i WHINNs centrale mødested i Syddanske Forskerparker og Syddansk Sundhedsinnovation sideløbende med udstilling, keynotes, networking, matchmaking, frokost mv.

Konferencesporet Digital Health gav på første dagen indtryk af de lovende resultater, der efterhånden tegner sig, i forbindelse med brug af Virtuel Reality og Augmented Reality indenfor diagnostik, træning, uddannelse, rehabilitering forebyggelse. I forhold til det nyere Digital Therapeutics fik deltagerne indsigt i hvordan vi kan bruge digitale løsninger, som fx sundheds apps til at understøtte sundhedssektoren nu og i fremtiden.

Home Based Healthcare handlede om, hvordan vi med hjælp af sundhedsteknologi og digitale løsninger kan levere forebyggelse, genoptræning og sundhedsydelser i borgerens eget hjem.

Endeligt handlede Easy and Equal Access to Care om, hvordan nytænkning af samarbejdet om teknologi fx på tværs af sektorer og faggrupper kan bringe sundhedsvæsenet tættere på borgeren. For den enkelte om at få hurtig og nem adgang til den rette sundhedsperson eller -ydelse; borgerne er ikke optagede af hvilken sektor, der har ansvaret for hvad, de vil bare have let tilgængelig hjælp med sundhedsspørgsmål til sig selv og deres pårørende.

Endeligt holdt Danske Regioner og Dansk Industri i fællesskab heldagskonference HealthTech and data driven innovation.

UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole lagde hus til konferencesporet Fremtidens Sundhedsprofessionelle, som satte fokus på sundhedspersonalets digitale kompetencer, og på hvordan vi tilrettelægger sundhedsuddannelserne, så de efterkommer fremtidens behov.

- Det handler om opgaven, organisationen og medarbejderens kompetencer,

forklarede Kim Koldby som indledning til sit oplæg på WHINN om ”Bliv digital kompetent”, et puljeprojekt i Sundheds- og Ældreministeriets nationale digitaliseringsstrategi.

Digitalisering handler ikke kun om øget effektivitet, men også om, at teknologi kan støtte os i kvalitet og individualisering. Fremover skal mange ting løses i hjemmet og det vil sige, at borgerne ikke kun er modtagere men også samarbejdspartnere. Kim Koldby har udviklet et nyt uddannelseskoncept som for tiden testes af sundhedsprofessionelle. Målet er at implementere uddannelsen som et tværprofessionelt valgfag på grunduddannelse samt et diplommodul til færdiguddannede i 2020.

Det teknologiske fakultet ved Syddansk Universitet var vært for konferencesporet Robotter og Droner, hvor nationale og internationale roboteksperter gav deres bud på, hvilken rolle kunstig intelligens, robotter og droner kommer til at spille i fremtidens sundhedsvæsen. Flere af oplæggene viste, at både sygehus og kommuner er i gang med at implementere robotløsninger i driften. Fx transportrobotter på sygehuse og rehabiliteringsrobotter i kommuner.
Læs artiklen "Robotterne ER her - hvordan får vi endnu mere gavn af dem?" på www.welfaretech.dk

Et vellykket WHINN

WHINN er med til at skabe synlighed omkring hvad Region Syddanmark og hele det syddanske økosystem indenfor sundheds-it og velfærdsinnovation bidrager med, når vi taler om at fremtidssikre det danske sundhedsvæsen.

I den kommende tid, bliver der samlet op på erfaringerne og deltagerevalueringer fra i WHINN 2019, og så snart vi runder nytåret går vi i gang med at planlægge WHINN 2020.

Foto: WHINN og Ard Jongsma/Still Words

 

Et vellykket WHINN 2019 om fremtidens teknologi i fremtidens sundhedsvæsen

Kontakt
SDSI
Enhedschef
Anne Bach Stisen
+45 2059 8951
Anne.B.Stisen@rsyd.dk

SDSI
Eventkonsulent
Katrine Maruri
+45 2167 3071
kmz@rsyd.dk