De nye epikrisestandarder er nu i drift i alle 5 regioner

De nye krav til epikrisers indhold og form trådte i kraft 16. september 2019. indeholdende en prioritering i rød, gul eller grøn og en eventuel anbefaling om opfølgning til egen læge. Det sikrer patienten i overgangen fra sygehus til almen praksis og styrker patientsikkerheden

Forbedring af epikriser

Pr. 1. juli 2019 trådte den nye vejledning for epikriser i kraft og deraf følger, at MedComs reviderede standarder for epikriser også er i drift.
Det betyder, at egen læge allerede i sin indbakke vil kunne danne sig et hurtigt overblik og se, om der er kommet markerede epikriser fra regionernes sygehuse, som kræver opfølgning, fremfor at bruge unødigt meget tid på at lede efter relevante informationer i meget lange epikriser. Det skriver www.medcom.dk

Der er således nye krav både til ambulante og indlagte afslutninger. Den regionale retningslinje beskriver kravene yderligere.

Projekt "Forbedring af epikriser" er et nationalt projekt under overenskomstaftalen 2018 mellem Danske Regioner og PLO. Alle sygehuse i Region Syddanmark (Sygehus Sønderjylland, Sygehus Lillebælt, Sydvestjysk Sygehus og Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus) skal derfor implementere kravene.

Den reviderede epikrise-vejledning og den understøttende epikrise-standard skal evalueres i slutningen af 2019. Formålet er bl.a. at undersøge, om praktiserende læger oplever at have fået bedre overblik over patienter, der har brug for opfølgning efter udskrivelse, og om anbefalede opfølgninger fra sygehuslæger er klare og til at handle på.

Evalueringen indledes i slutningen af 2019 af Forskningsenheden for Almen Praksis, Syddansk Universitet, og sker på vegne af Styrelsen for Patientsikkerhed, PLO, Sundheds- og Ældreministeriet, Danske Regioner og MedCom. Evalueringen bliver baseret på cirka 400 spørgeskemabesvarelser blandt landets alment praktiserende læger. Spørgeskemaet udarbejdes på baggrund af en række fokusgruppeinterviews med praktiserende læger.

De nye epikrisestandarder er nu i drift i alle 5 regioner

Kontakt
SDSI
Konsulent
Susanne Pedersen
+45 2920 1422
Susanne.Pedersen@rsyd.dk