Bliv klogere på AI i praksis - Regionalt netværk om AI i sundhedsvæsenet

Syddansk Sundhedsinnovation og Regional It etablerer regionalt netværk om AI i sundhedsvæsenet

TID: 29/1-2020 og 26/3-2020, begge dage  kl. 9-12.30

STED: Syddansk Sundhedsinnovation, Forskerparken 10 G, Odense

MÅLGRUPPE: Ansatte i Region Syddanmark, som beskæftiger sig med AI i relation til klinisk praksis, patienter, ledelse eller it, eller som på anden måde har noget på spil med AI. Du er meget velkommen til at dele invitationen med relevante kolleger.

TILMELDING: TILMELD dig de tre netværksmøder i Plan2Learn. Søg på ”Regionalt AI-netværk (RAIN)”.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AI-løsninger: Ideer, viden og inspiration 

Formålet med AI-netværket, også kaldet RAIN, er at udveksle idéer, sprede viden og inspirere til løsninger med kunstig intelligens (AI) på sygehusene og andre steder i regionen. 

Til netværksmøderne forventer vi at sætte følgende emner på dagsordenen:

  • Datagovernance som en forudsætning for at bruge AI-løsninger
  • AI i dagligdagen i regionen – hvilke behov og muligheder er der
  • Cases med fokus på videndeling om proces og gevinst af konkrete AI-løsninger, som er implementeret og i brug
  • Workshops om egne erfaringer med AI.

Vi har fokus på at tilpasse indholdet til deltagernes motivation, interesser og forventninger til udbytte. På første netværksmøde drøfter vi form og indhold. Det er vores ambition at skabe en ramme, hvor der kan opbygges relationer mellem netværksdeltagere, som man kan trække på bagefter.

Hvis du allerede nu har forslag til AI-projekter eller -tiltag i regionen, som vil være relevante at tage op på et af møderne, er du meget velkommen til at skrive til ahs@rsyd.dk.

Der bliver i alt afholdt tre netværksmøder. Det første blev afholdt mandag den 4. november 2019 kl. 9-12.30.

Bliv klogere på AI i praksis - Regionalt netværk om AI i sundhedsvæsenet