Bliv Digital Kompetent - Kompetenceløft til sundhedsprofessionelle

Uddannelsesforløbet ”Bliv Digital Kompetent” havde den 18. november sin tredje og sidste dag

De 16 deltagere var kommunale hjemmesygeplejerskere, pårørendevejledere, diætister, fysioterapeuter og sårsygeplejersker fra Steno Diabetes Center Odense. De blev alle kastet ud i at gennemspille scenarier, der satte deres nye kompetencer om digitale sundhedsløsninger på spil.

Dagen var således helt i træningens tegn med indlagte benspænd. Som Randi Lehmann Boesen, innovationskonsulent, Syddansk Sundhedsinnovation forklarede,

- I skal tage rollen, som sundhedsfaglig, borger eller pårørende. I stedet for at tale om tingene gennemspiller vi scenarier, som afspejler den hverdag, hvor I skal bruge jeres digitale kompetencer fra de digitale platforme, pc, tablet eller mobiltelefoner, I plejer at bruge.

De deltagere, som ikke spillede med fungerede som observatører med opmærksomhed på roller og relationer, kommunikation, teknik og etik.

Den ældre medicinske patient

Carl er 78 år og bor i Haderslev. Han har gigt og har lige gennemgået en bypass operation. Carl er enkemand, og hans eneste datter, Rikke, bor i København. Hun har travlt med familiens tre børn og fuldtidsarbejdet i et større revisionsfirma.

        

Rikke er bekymret for, om hendes far tager din medicin, hun synes han måske udviser begyndende tegn på demens. Og det er derfor Rikke har taget initiativ til videosamtale med hjertelægen Jacob. Jakob kender Carl godt, eftersom han er patient på hjerteafdelingen. I samtalen deltager også Camilla, den kommunale hjemmesygeplejerske med ansvar for borgere med hjertesygdom.

Samtalen foregår over Skype Business. Der er lidt problemer med at få især lægen Jakob koblet op på samtalen, så alle kan høre og se hinanden. Det illustrerer meget godt, at styr på teknikken altid er et issue, der skal håndteres.

Mens de venter på lægen, snakker hjemmesygeplejersken Camilla med Carl og datteren Rikke. Både om medicin og familierelationer.

- Carl: Jeg tager piller, hvad ska’ jeg ha’ dem for?
- Camilla: Det er dine hjertepiller jo, dem du får om aftenen.
- Carl: Der er snart ikke flere tilbage.
- Camilla: Der kommer nogen fra hjemmeplejen og fylder op.

Da Jacob endelig kommer med i møderummet, har de sundhedsprofessionelle, lægen og sygeplejersken, en længere dialog om Rikkes bekymring for, om hendes far får taget pillerne og eventuelle bivirkninger.

Datteren spørger bekymret ind til bivirkninger og hvem, der er opmærksom på det? Hjemmesygeplejen fortæller, at de kommer 2 gange dagligt, og at de har bemærket, at Carl er mere træt.

Hjertelægen opfordrer til, at Carl indlægges, med henblik på medicintjek og demensudredning, som dog vil involvere en anden afdeling, og derfor skal aftales nærmere.

Carl er blevet træt og følger ikke længere med i samtalen.

I den efterfølgende dialog er der fokus på vigtigheden af, at rammen sættes fra start. Med en tydelig vært for samtalen og en klar dagsorden. Endvidere, at en ældre borger som Carl med begyndende demens, ikke bør sidde alene. Der bør være én hos borgere, der kan guide og vejlede. En pårørende eller en fra kommunen.

Relationer mellem borger og sundhedsprofessionel i et digitalt miljø

Blandt deltagerne var der enighed om, at det er vigtigt at skabe en god relation mellem borger, pårørende og sundhedsprofessionelle fra starten.

Det kræver fortrolighed i brugen af digitale teknologier, hvilket er kernen i uddannelsesforløbet ”Bliv Digital Kompetent.” 

- Får man skabt øjenkontakt via skærmen og spørger man ind til borgeren befindende, kan man faktisk godt etablere relationer via skærmen. Det er ikke meget anderledes end ved en samtale ansigt til ansigt, mener en af deltagerne.

Tværsektorielt videomøde mellem borger, hustru og hjemmesygeplejerske

Endnu et scenarie gennemspilles. Henning på 67 år har diabetes. Han har gennem længere tid haft problemer med et fodsår, som ikke heler ordentlig. Hennings hustru er bekymret og presser ham til at kontakte hjemmesygeplejen. Det er Henning selv, der bestiller en videokonsultation, da han er vant til at sidde ved computeren. Da hustruen stadig arbejder, deltager hun i videosamtalen i en pause på sit arbejde.

Samtalen starter med, at hjemmesygeplejersken skitserer problematikken og gør det tydeligt, at der er sat 15 minutter af til samtalen.
Fordi Hennings sår ikke er i bedring, vil hjemmesygeplejersken sørge for en opfølgningssamtale om pleje af sår. Hun adresserer også vigtigheden af bevægelse og foreslår fysioterapi. Carls svar er,

- Alt det køren. Det bliver vist ikke til noget når min kone har bilen.

Det får hjemmesygeplejerske til at foreslå tilbud om digital patientuddannelse, og efter lidt modstand kan patienten overtales og hustruen kan være med.

Underliggende i samtalen kører en konflikt mellem Henning og hustruen om for lidt bevægelse og om mad. Hjemmesygeplejersken går ikke ind i deres interne snak, men holder sig på sin egen bane.

Sygeplejerske afslutter runder af med de aftaler de har lavet.

Igen er deltagerne enige om, at forberedelse af vigtigt. Både i forhold til at nå det man skal, at samtalen ikke løber ud af en tangent og i forhold til, hvad man vil have ud af, at den pårørende deltager.

Teknologiske udfordringer

Dagen sluttede med, at deltagerne fra hver deres egen pc fik mulighed for ’hands on’ at etablere virtuelle møderum, så de er klar til at oprette den digitale kontakt med borgere, pårørende og kolleger i sundhedsvæsenet.

Claus Terkelsen er konsulent i Syddansk Sundhedsinnovation og ansvarlig for at bringe video ud til alle praktiserende læger i Region Syddanmark, fortæller om etablering af et virtuelt møderum, som alle kan koble sig op på, uanset hvilken digital platform de sidder ved, og som gør det muligt at flere parter kan snakke sammen.

En vigtige pointe er, at det virtuelle møderum kan ske via ’Skype for business’, som bruges af mange kommuner og ’Adobe Connect’ som kun bruges, når det drejer sig om webinarer med en mødeleder.

- Alle teknologier skal kunne tale sammen – uanset hvilken teknologi og hvilket udstyr, som bruges lokalt, i almen praksis, i kommuner og hjemme hos borgeren.

Bliv digital kompetent pilottest fortsætter i endnu to rul, andet hold startede op online den 28. oktober og fysisk undervisning den 11. november. Tredje hold starter den 11. december med et online-møde. Der er stadig ledige pladser, og man kan tilmelde sig her

Bliv Digital Kompetent - Kompetenceløft til sundhedsprofessionelle
Kontakt
SDSI
Konsulent
Linda Justi
+45 2920 1187
linda.justi@rsyd.dk