Workshop: Digitale løsninger til nedbringelse af tvang i Psykiatrien

Deltag i en workshop den 7. juni 2018, der sætter fokus på hvordan digitale løsninger kan bruges som virkemiddel til at forebygge brugen af tvang i psykiatrien

Tid: Torsdag den 7. juni 2018.

Sted: Forskerparken 10 G, 5230 Odense M

Pris: Gratis

Målgruppe: Psykiatriens interessenter, herunder klinikere, medarbejdere, patienter, interesseorganisationer, m.fl. 

Tilmelding: Skriv til til Julie Hvidt, Julie.Hvidt@rsyd.dk senest mandag den 24. maj 2018.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

  • Kan teknologi hjælpe til at nedbringe tvang i psykiatrien?
  • Hvilke muligheder er der på markedet lige nu?
  • Kan disse anvendes i Region Syddanmark?

Brugen af teknologi og digitale løsninger til forebyggelse af tvang er et nyt område i psykiatrien. Svarene på ovenstående spørgsmål håber vi at finde ved at præsentere en række aktører som arbejder med løsninger, der potentielt vil kunne anvendes. Herefter tager vi disse under behandling i en workshop, hvor vi evaluerer på de eksisterende løsninger og tilpasser dem i forhold til psykiatriens behov eller måske skaber helt nye idéer.

Syddansk Sundhedsinnovation, Telepsykiatrisk Center og Psykiatrien i Region Syddanmark er arrangører af en workshop i Odense torsdag den 7. juni 2018.

Fokus for workshoppen er perspektiverne for digitale løsninger som virkemiddel til at forebygge brugen af tvang i psykiatrien.

Dagen starter med en kort introduktion til dagens tema efterfulgt af en række inspirationsoplæg, demonstration og afprøvning fra udvalgte virksomheder.

Derefter tager vi hul på workshoppen, hvor I som deltagere bliver ført gennem en tilrettelagt proces - og forhåbentlig ender vi ud med nye idéer, der kan blive til fremtidige projekter.

Formålet med dagen er at dyppe tæerne i hvilke teknologiske løsninger, der har potentialet til at forebygge og reducere brugen af tvang i psykiatrien.

Målet er at generere konkret viden, der kan danne basis for et eller flere projekter, som der er et potentiale i at afprøve.

Program følger.

 

Workshop: Digitale løsninger til nedbringelse af tvang i Psykiatrien

Kontakt
SDSI
Innovationskonsulent
Julie Hvidt
+45 2462 8809
Julie.Hvidt@rsyd.dk