Videosamtale i almen praksis skal skabe bedre patientforløb

Praktiserende læger kan fremover holde videosamtaler med sygehuslægen og hjemmesygeplejersken, når patienten skal udskrives. Hensigten er, at patienterne kommer til at opleve bedre koordinering på tværs

Lægernes videotolkningsudstyr skal fremover bruges til mere end tolkning. Det skal bruges til at skabe mere sammenhæng og koordination, når eksempelvis ældre patienter, der har brug for behandling og støtte i hjemmet, udskrives fra sygehuset.

Videoudstyret kan også bruges til, at lægen for eksempel kan deltage i rundbordssamtaler med en kommunal sagsbehandler eller andre fagfolk, der har brug for mere viden om patientens sygdom, medicin og tilstand.

Video fra skrivebordet sparer tid

Hidtil har den type konsultationer foregået over telefonen eller ved, at lægen har skullet bruge tid på transport for at være med i et fysisk møde. Men med den nye aftale mellem PLO Syddanmark og Region Syddanmark kan lægerne nu deltage i samtalerne via video fra deres skrivebord.

Formanden for Region Syddanmarks Praksisplanudvalg, Bo Libergren (V), ser store perspektiver i aftalen:

- Aftalen betyder, at vi kan udnytte udstyr, der allerede er tilgængeligt, til at styrke kommunikationen mellem de sundhedsprofessionelle til gavn for patienterne. Jo bedre koordinationen og samarbejdet er mellem sygehuset, kommunen og den praktiserende læge, jo bedre bliver patientforløbet. Og det er jo det, det handler om. At skabe mere sammenhæng på tværs, så den ene hånd tager over, hvor den anden slipper, siger han og tilføjer, at han forventer, at mange læger vil benytte sig af muligheden for videokonferencer.

Mulighed for at sende fotos og få en e-mailkonsultation

Den nye aftale brug af telemedicin i almen praksis betyder også, at patienter fremover kan sende billeder til lægen og få en e-mailkonsultation i stedet for, at patienten skal møde op.

Det kan for eksempel være billeder af hudproblemer, som lægen vurderer ud fra det billede, som patienten har sendt. Også her er intentionen at udnytte teknologien til at skabe bedre forløb og mere fleksibilitet.

Formanden for PLO Syddanmark, Jørgen Skadborg, siger:

- Jeg ser aftalen som et rigtig godt eksempel på, hvordan teknologien kan være med til at skabe en win-win-situation for alle parter. Patienten undgår at skulle møde op til konsultation for mindre ting, og lægen får større mulighed for at se de patienter, der har mere behov for en fysisk konsultation. Det er en bedre udnyttelse af ressourcerne.

Aftalen mellem PLO Syddanmark og Region Syddanmark trådte i kraft i april og omfatter alle de alment praktiserende læger, der er i regionen. Det er dog frivilligt for lægerne, om de ønsker at benytte mulighederne i aftalen.

Syddansk Sundhedsinnovations rolle

Syddansk Sundhedsinnovation har siden 2014 haft ansvaret for at installere videoudstyret i almen praksis i hele regionen.

Den 19. april 2018 var en milepæl. Her installerede Claus Terkelsen, konsulent i Syddansk Sundhedsinnovation videoudstyrspakken i Hørup Lægehus på Sydals, som dermed blev praksis nr 200.

- Tiden har arbejdet for os. I dag bestiller de praktiserende læger selv udstyret, som jeg kommer ud og installerer hos dem. Som regel i frokostpausen, så det generer mindst muligt. For som Claus Terkelsen siger, er der travlt i praksis.

En udstyrspakke, til det ønskede antal rum, består fysisk af et webkamera & en højttaler/mikrofon og en videoklient, der installeres på pc’en. Det tager 10 minutter per pc og 10 minutters undervisning inklusiv testopkald til Claus’ kollega,

- Jeg kører ikke før udstyret fungerer, og de kan altid kontakte mig, for vi er også ansvarlig for løbende support, slutter Claus Terkelsen.

FAKTA

Aftalen udspringer af en ny rammeaftale vedr. anvendelse af telemedicinske løsninger i almen praksis, som PLO og Region Syddanmark har indgået. Aftalen skal danne grundlag for udvikling og anvendelse nye telemedicinske løsninger, der kan lette arbejdsgange og skabe bedre patientforløb til fordel for patienter, lægerne og disses samarbejdsparter.

Region Syddanmark understøtter udbredelsen af videokonferenceudstyr hos praktiserende læger og der er i dag 200 praksis i regionen, der råder over udstyret. Der foregår cirka 1.000 videotolkninger om måneden i almen praksis i Region Syddanmark, hvilket er det højeste på landsplan.

Videosamtale i almen praksis skal skabe bedre patientforløb