OUH Talks: Kom med ind i stuerne på Nyt Odense Universitetshospital

Projektleder Lotte Stenkjær Fletcher og udviklingskonsulent Tina Nissen fortæller om visionerne med de nye patientstuer og operationsstuer på Nyt OUH, og hvordan disse afprøves og testes for at sikre de bedste forudsætninger for fremtidens medarbejdere og patienter

 

Direktør Torben Hedegaard Jensen bød velkommen til dagens OUH TALKS, og gav blandt andet udtryk for sin egen spænding ved at være del af arbejdet med at skabe et helt nyt sygehus.

Fremtidens operationsstue - Funktionalitet, tekniske test, fleksibilitet, design

Tina Nissen lagde ud med at præsentere hvor operationsstuerne er placeret på Nyt OUH.

Derefter forklarede hun, at det har været vigtigt at sikre forankring i klinikken af konceptet for brugerprocessen omkring fremtidens operationsstue, hvor brugerinddragelse og testforløb har givet medarbejderne mulighed for at teste arbejdsgange og tekniske løsninger under de nye forhold.

En taskforce med afdelingsledelser fra kirurgiske specialer og anæstesien og repræsentanter fra medicoteknisk og serviceafdelingerne har haft ansvaret for at kommunikere, en ordning der har fungeret.

I juni 2018 bliver en fuldt funktionsdygtig testmodel af operationsstuen taget i brug på det nuværende OUH. Dermed får medarbejderne mulighed for at vænne sig til de nye forhold samt at teste en række funktioner og tekniske løsninger

Se Tina Nissens indlæg og download oplægget.

En tro kopi af fremtidens patientstue opbygges på afdeling D6 på OUH

Lotte Stenkjær Fletcher, projektorganisationen for Nyt OUH forklarede, at vi skal gøre os alle erfaringer nu, gode som dårlige, og ikke først når de 700 patientstuer står færdige.

Det er baggrunden for de mange testforløb i mock ups i hallerne i Syddansk Sundhedsinnovation og for, at der blev truffet en politisk beslutning om at bygge en tro kopi af fremtidens patientstue på afdeling D6 på OUH, som står færdig 1. juni 2018.

Se Lotte Fletchers indlæg og download oplægget.

Patienten Først, Højeste Faglighed og Helhed og Ansvar er OUHs overordnede fokus

OUH TALKS arrangementer skal gennem fokus på det højteknologiske, det holdningsdannende og det debatskabende være med til at sikre videndeling, bedre forståelse på tværs af organisationen og hurtigere implementering af viden og forskningsresultater for at sikre patienten først.

Se programmet for de kommende OUH TALKS.