Knap 15 mio. kr. til innovationsarbejdet i Region Syddanmark

I 2017 havde Region Syddanmarks fundingindsats en succesrate på 30,7 % og var med til at hjemtage 14,7 mio. kr. til nye innovationsprojekter i regionen

Igen i år har Region Syddanmarks innovationsstab, Syddansk Sundhedsinnovation i Odense, været involveret i at søge midler til innovationsarbejdet i regionen.

Syddansk Sundhedsinnovation sendte i 2017 i alt 27 ansøgninger til nationale og internationale fonde.

Otte innovationsprojekter fik midler, 18 projektansøgninger blev afvist, mens en ansøgning stadig afventer svar.

Dermed har Syddansk Sundhedsinnovation indtil videre opnået, at 30,7 % af de ansøgninger, som vi har været involveret i, gav positivt resultat med et samlet beløb på 14,7 mio. krk.

Demensvenligt sygehus i Svendborg

Den største bevilling gik i september 2017 til Svendborg Sygehus.

Her fik Geriatrisk Afdeling OUH, Svendborg Sygehus over 7,2 millioner kroner fra Den Nationale Demenshandlingsplan til at understøtte visionen om et demensvenligt sygehus. Konkret skal pengene bruges til at kompetenceløfte alle ansatte indenfor demens. Syddansk Sundhedsinnovation var involveret i ansøgningsprocessen i tæt samarbejde med medarbejdere på Geriatrisk Afdeling.

Samarbejde i Østersøområdet om innovative sundhedsløsninger

Det internationale projekt ProVaHealth fik maj måned bevilget 22,5 mio. kr. fra European Interreg Baltic Sea Region-programmet. Projektet er et samarbejde mellem 31 parter og organisationer fra otte europæiske lande i Østersøregionen.
Projektet skal opbygge et internationalt specialiseret netværk af partnere, der understøtter start-up virksomheder i at kommer hurtigere på markedet. Dermed får nye virksomheder mulighed for hurtig og kvalificeret adgang til eksperter i Østersø-regionen indenfor sundhedsinnovation.

1,9 mio. kr. af den samlede bevilling gik til Syddansk Sundhedsinnovation, som er ansvarlig for at teste virksomheders sundhedsprodukter.

Tre bevillinger fra Trygfonden

Trygfonden bevilgede i 2017 midler til tre projekter. Sygehus Sønderjylland, Aabenraa fik midler til Uderummet Lysningen, hvor børn og deres pårørende kan benytte atriumgården til både aktiv bevægelse og ro i naturen.

Kolding Sygehus modtog 500.000 mio.kr. til projektet Barnets Vej - Blodprøvetagning. Syddansk Sundhedsinnovation bidrog med sparring til ansøgningen og udarbejdede budget.

Sammen med CoLab Vest skrev og koordinerede SDSI en ansøgning om midler til projektet Sammenhængende forløb for borgere med afasi. Projektet modtog ca. 3 mio. kr.

Hjælp og rådgivning til funding

Fundingteamet i Syddansk Sundhedsinnovation hjælper sygehuse, kommuner, virksomheder og andre regionale samarbejdspartnere med at finde relevante finansieringskilder til innovationsprojekter.

Vi kan også hjælpe dig med at målrette din ansøgning til relevante fonde.

Se vores årshjul for et overblik over mulige og aktuelle fonde til sundhedsområdet.

Læs mere og kontakt vores fundingteam.

Knap 15 mio. kr. til innovationsarbejdet i Region Syddanmark

Fundingnyhedsbrev dec. 2017Kontakt
SDSI
Konsulent
Kirstine Kingo Errebo Østergaard
+45 4016 3110
kkh@rsyd.dk

SDSI
Konsulent
Maria Hardt Schønnemann
+45 2964 5884
mhs@rsyd.dk