INVITATION til inspirationsseminar om Blockchain i sundhedssektoren

Region Syddanmark inviterer i samarbejde med MedCom og Syddanske Forskerparker alle interesserede til et spændende inspirationsseminar om Blockchain-teknologi i sundhedssektoren

Tid: Onsdag den 30. maj 2018, kl. 9.30 - 15.

Sted: Forskerparken 10 G, 5230 Odense M.

Pris: Gratis - men tilmelding er nødvendig senest den 25. maj 2018, kl. 9.

Målgruppe: Alle med interesse for det danske sundhedsvæsen.

Tilmeld dig ved at klikke på dette link.

________________________________________________________________________________________

Blockchain-teknologien har de sidste år fået stor opmærksomhed, særligt i forbindelse med bitcoin og andre kryptovalutaer. Men teknologien favner meget dybere end det – blandt andet i forbindelse med sikring af data og anonymitet.

Blockchain-teknologi kan sikre dine personlige sundhedsdata

Den danske sundhedssektor opsamler store mængder data om hver enkelt borger og patient, som potentielt kan bruges til både forebyggelse af sygdom og indlæggelser og mere målrettet i behandlingen af den enkelte patient.

De samme data skaber dog også udfordringer i forhold til data- og patientsikkerhed. I den forbindelse peger mange på Blockchain-teknologien som en oplagt teknologi til at skabe sikkerhed omkring personfølsomme data.

Inspirationsseminarets omdrejningspunkt er således anvendelse af Blockchain-teknologi i en sundhedsmæssig kontekst.

Forstå Blockchain-teknologien

Formålet med dagen er at give en introduktion til Blockchain-teknologien, at informere om- og diskutere muligheder og begrænsninger ved anvendelse af Blockchain i sundhedssektoren på både patientdata og supply-chain niveau, herunder at drøfte juridiske og etiske perspektiver.

Blockchain-teknologien er et voksende netværk af blokke – en slags elektroniske kasser fyldt med informationer forbundet med kryptografiske kæder.

Hver blok indeholder en henvisning til den foregående blok, hvilket gør det næsten umuligt for personer at hacke eller ændre oplysninger, hvilket giver en indbygget sikkerhed.

PROGRAM

09:30 – 10:00    Check-in og kaffe/ brød

10:00 – 10:15   Velkomst v. Kurt Espersen, Koncerndirektør Region Syddanmark

10:15 – 10:45   Introduktion til Blockchain, historie, teknologi og udviklingsperspektiver
                          v. Anders Houlberg Poulsen, formand  Nordic Blockchain Association Aarhus &
                          Stig Østergaard Nielsen, Press Officer, Nordic Blockchain Association

10:45 – 11:15   Tillid er godt, Blockchain er bedre. Perspektiver for Blockchain i det danske sundhedsvæsen
                          v. Lars Handrup, Direktør, OptimumIT

11:15 – 11:30    Pause 

11:30 - 12:00   Oplev Blockchain som platform for det estiske sundhedsvæsen
                         v. Glen Ogden, General Manager Guardtime Health (Engelsk)

12:00 – 12:45   Frokost

12:45 – 13:15   Blockchain, supply chain og retten til at blive glemt
                           
Christian Lassen, Head of IBM Blockchain, Nordic

13:15 – 13:45   Blockchain, GDPR og governance samt de juridiske udfordringer ved distribuerede og
                        decentrale strukturer i offentlige sysstemer
                         v. Martin von Haller Grønbæk, Partner, Advokat, Bird&Bird

13:45 – 14:00    Pause

14:00 – 14:30   Det etiske perspektiv på sundhedsdata, hvilket samfund er vi på vej i mod?
                         v. Thomas Ploug, professor i anvendt etik, Aalborg Universitet, tidl. medlem af Etisk Råd

14:30 – 15:00   Paneldebat: Hvad har vi lært? Har Blockchain en fremtid i det danske  sundhedsvæsen?
                          v. Lars Handrup, Christian Lassen, Martin von Haller og Thomas Ploug

Moderator:        Morten Bove, Blockchain entusiast og podcaster på Block21

Der tages forbehold for ændringer i programmet.

INVITATION til inspirationsseminar om Blockchain i sundhedssektoren
Kontakt
SDSI
Innovationskonsulent
René Høltzermann
+45 2324 5986
Rene.Holtzermann@rsyd.dk