Interview med danske SMV’er om produktudvikling med salg for øje

Er du en SMV’er indenfor sundhed? Savner du lettere adgang til markedet for dit sundhedsprodukt? Vil du gerne være med til at fjerne barrierer for sundhedsprodukter og –løsninger?

Vi vil gerne tale med dig

Projektet ProVaHealth (Product Validation in Healthcare) er et internationalt specialiseret netværk af partnere omkring Østersøregionen, der skal understøtte små og mellemstore virksomheder (SMV’er) i at få deres sundhedsprodukter og – services udviklet og gjort klar til markedet.

Vi vil derfor gerne tale med et bredt udsnit af SMV’er, og høre om de behov du ser i forhold til at få udviklet løsninger.

Vi er særligt interesseret i hvilke behov du ser for test af produkter eller services i internationale såkaldte living labs med henblik på at forberede produkter og services til salg i Østersøregionen.

Vi håber derfor du vil afsætte ca. 1 time til et interview. Interviewet er naturligvis fortroligt og gennemføres via telefon, over Skype eller ansigt til ansigt, som det passer dig.

Ønsker du at deltage?

Kontakt projektleder Jens.Strandbech@rsyd.dk eller tilmeld dig ved at svare på et kort spørgeskema senest den 15. marts 2018, så kontakter vi dig.

Om ProVaHealth

Projektet ProVaHealth (product validation in healthcare) fik i maj 2017 bevilget 22,5 mio. kr. fra European Interreg Baltic Sea Region-programmet. Projektet er et samarbejde mellem 31 parter og organisationer fra otte europæiske lande i Østersøregionen.

Projektet skal opbygge et internationalt specialiseret netværk af partnere, der understøtter start-up virksomheder i at komme hurtigere på markedet, så nye virksomheder får hurtigere og mere kvalificeret adgang til eksperter i Østersø-regionen indenfor sundhedsinnovation.

1,9 mio. kr. af den samlede bevilling gik til Syddansk Sundhedsinnovation, som gennemfører interviews med danske SMV’er i tæt samarbejde med Region Nordjylland og Region Sjælland.

Syddansk Sundhedsinnovation skal endvidere i en senere fase facilitere at 14 virksomheder får testet eller valideret produkter eller services i et af projektets 14 LivingLabs. Har du interesse i dette, så kontakt Jens Strandbech.

scanbaltbusiness.com/listings/living-labs/ kan du se en liste over samtlige partnere i ProVaHealth.

 

Interview med danske SMV’er om produktudvikling med salg for øje

Følg ProVaHealthKontakt
SDSI
Projektleder
Jens Dinesen Strandbech
+45 2924 8925
Jens.Strandbech@rsyd.dk