Genoptræn.dk – en virtuel genoptræningsportal

’Lad borgerne genoptræne med høj kvalitet når det passer dem bedst – og lad dem bruge deres mobil eller tablet. Det giver mening i en travl hverdag’

Sådan lyder forslaget fra kommunerne, som i samarbejde med Syddansk Sundhedsinnovation har udviklet en genoptræningsportal, der har til mål at gøre genoptræningen mere fleksibel og som er et supplement til individuel og holdbaseret genoptræning på sygehuse og i kommuner.

Portalen har været i drift siden 2012 og er et samarbejde mellem Odense- og Sønderborg kommune og Syddansk Sundhedsinnovation. Genoptræn.dk bliver løbende udviklet og forbedret, ligesom nye øvelser tilføjes på baggrund af feedback fra terapeuter og borgere.

Videofilm guider til korrekt træning

I modsætning til det traditionelle stykke papir hvor øvelserne er gengivet som illustrationer, er der på Genoptræn.dk lagt videoer ind, hvor uddannede fysio- og ergoterapeuter aktivt viser og guider borgeren i at udføre øvelserne korrekt.

Der findes aktuelt mere end 600 videoøvelser.

Videoerne er udvalgt på baggrund af et behov i både primær- og sekundærsektoren, (hos kommuner og på sygehuse) og der findes øvelser til en bred vifte af patientkategorier, herunder kronisk obstruktiv lungelidelse (KOL), nakke, skulder, ryg, hofte, knæ og ankel.

Platformen inviterer til indflydelse og egenomsorg, da borgeren til enhver tid kan skrive til terapeuten, for eksempel ved ønske om ændringer i programmet. Borgeren bliver derved gjort til en aktiv og ligeværdig part, som selv kan være med til at sikre fremskridt i træningen. Terapeuten kan løbende monitorere træningen, idet borgeren efter hver træning skal lave en kort evaluering, som er tilgængelig for terapeuten.

En evaluering af Genoptræn.dk viser, at terapeuter oplever større effektivitet i genoptræningsforløbene. Det skyldes, at borgerne udfører øvelserne mere korrekt, at de motiveres til øget træningsmængde og at de aktivt bruger feedbackmekanismen til at optimere genoptræningen.

Ca. 1500 borgere har i løbet af 2017 anvendt genoptræn.dk

Genoptræn.dk – en virtuel genoptræningsportal

Kontakt
SDSI
It-projektleder
Anna-Britt Krog
+45 3043 3172
anna-britt.krog@rsyd.dk