Fremtidens patienter er med på råd

Når Alma på 4 år skal indlægges på Nyt OUH – hvad er så hendes behov i forhold til, når Lars på 70 bliver indlagt? Og hvordan kan de fysiske rammer og arbejdsgangene på Nyt OUH rumme de mange forskellige patienter med individuelle behov?

Det spørgsmål blev der arbejdet intensivt med i en ganske speciel workshop i denne uge.

Speciel, fordi der både var medicinske og kirurgiske patienter, eksterne samarbejdspartnere fra både det private og det og offentlige samt medarbejdere fra mange faggrupper og afdelinger med til workshoppen.

Det skriver Lise Ravn Jedzini, Odense Universitets Hospital.

Det gode møde på Nyt OUH

Alle 50 deltagere havde samme opgave. De skulle finde gode ideer til, hvordan man sikrer, at patienter og pårørende møder Nyt OUH på en god måde, uanset om de er 4 år , 18 år – eller 70. Og de skal møde Nyt OUH på en god måde, uanset om det handler om indkaldelsesbreve, parkeringsforhold, ventearealer, kommunikation med det kliniske personale eller kommunikation omkring behandling i eget hjem.

Workshoppen var arrangeret af driftsplanlægningsgruppen Patientmøde og Dokumentation, som er én ud af 17 grupper, der i de kommende år arbejder med at udvikle nye arbejdsgange og afprøve nye koncepter på OUH for at tilpasse dem til de nye fysiske rammer, vi kommer til at møde på Nyt OUH.

Syddansk Sundhedsinnovations rolle

Syddansk Sundhedsinnovation bidrog med at analysere datamaterialet, der lå til grund for dagen, samt planlægge og facilitere workshoppen. Derudover har SDSI udarbejdet de beskrivelser af fremtidspatienttyper, der blev anvendt til at holde fokus på de meget forskellige ressourcer og behov hos de fremtidige patienter og pårørende.

Fremtidens patient

Deltagerne i workshoppen var inddelt i 8 grupper, hvor man arbejdede med en fremtidspatient, der gav inspiration til, hvordan man finder en god løsning, som både kan rumme Morten, der er 18 år og IT-nørd, Alma på 4, der lige har lært at tælle og Lars på 70, der først stiftede bekendtskab med masser af digitale systemer som voksen. Og hjernerne og ideerne boblede i de tre timer, hvor personalekantinen og kirkesalen var omdannet til laboratorium. 8 grupper arbejdede med hvert deres fremtidspatient og tænkte løsninger, der viste den mangfoldighed, der skal til, når patienter med vidt forskellige behov skal have en god oplevelse.

- Det var spændende at få et indblik i fremtiden og være med til at præge den, siger Mona B. Nielsen, nyopereret patient.

Også økonomimedarbejder på afd. F, Helle Eriksen havde en god oplevelse.

- Det var en øjenåbner at høre patienterne fortælle hvad de har brug for og hvad der er vigtigt for dem, i forhold til hvad vi tror. Det viste sig også at noget af det, som vi hver især synes vi mangler i hverdagen allerede er sat i gang i andre afdelinger, siger hun.

Planlægningsgruppen, med oversygeplejerske Pia Dybdal og ledende overlæge Jens Højberg Wanscher som formænd, har repræsentanter fra 8 forskellige afdelinger og skal nu arbejde videre med udvikle konkrete koncepter, der kan bruges på tværs af hele OUH.

Fremtidens patienter er med på råd

Kontakt
SDSI
Specialkonsulent
Lotte Haag Borg
+ 45 2924 8898
lhb@rsyd.dk

SDSI
Innovationskonsulent
Randi Lehmann Boesen
+45 3027 2620
rlb@rsyd.dk