Forskningens Døgn – I Syddansk Sundhedsinnovation og Syddanske Forskerparker

For første gang afholdt Syddansk Sundhedsinnovation i samarbejde med Syddanske Forskerparker Forskningens Døgn den 25. april 2018

Tre forskere var inviteret til at fortælle om fremtidens sundhedsvæsen setmed en forskers øjne.

Det var tre interessante oplæg. Kendetegnende ved alle tre oplægsholdere var, at de kunne oversætte "tungt" stof og bringe det ind i sammenhæng, som gjorde det relevant for de borgere, der var mødt op.

"Bare fordi vi kan, skal vi så?"

Ole Sonne, lektor emeritus, dr.med. fra Aarhus Universitet fortalte om nye behandlingsformer.

Han lagde ud med at stille spørgsmålet "Bare fordi vi kan, skal vi så?".

Han opfordrede deltagerne til at gruble over spørgsmålet, da han efterfølgende gav sine bud på det muliges kunst fremtidens sundhedsvæsen.

Eller måske snarere det umilige kunst!

For Ole Sonnes bud handlede om muligheden for, at vi i fremtiden kan lave nye organer ud fra stamceller? Om muligheden for, at vi i stedet skal bruge et mekanisk hjerte? Og endeligt om mulighederne i forskning indenfor aftagning af et hoved, for at placere det på en anden krop og leve videre. Altså behandlingsformer, der grænsede op til regulær science fiction.

Om dannelse og det at være dannet

Mads Dahl, M.Sc, ph.d. MI. fra Center for Sundhedsvidenskabelige Uddannelser, Aarhus Universitet, satte også hjernerne på arbejde.

Han udfordrede publikums tanker om en stol - ud fra Kants filosofilære om den praktiske og teoretiske forståelse af hvad en stol er!

Pointen med eksemplet var, at der kan være meget stor forskel på hvordan forskellige mennesker ser på dannelse og det at være dannet.

Social ulighed i sundhedsvæsenet i Danmark

Til slut inviterede professor Jørgen T. Lauridsen, Institut for Virksomhedsledelse og Økonomi på Syddansk Universitet til debat om hvorfor der er så stor social ulighed i sundhedsvæsenet i Danmark.

Han præsenterede 12 afgørende punkter for ulighed, bl.a. skole og uddannelse, barndom og beboelsesområde. Det skabte en god debat omkring hvilke faktorer der er de rigtige at se på når vi taler om ulighed i sundhedsvæsenet.

Samlet set fik alle deltagere en rigtig spændende dag med input, der satte tankerne igang.

Forskningens Døgn – I Syddansk Sundhedsinnovation og Syddanske Forskerparker