Evaluering af digital patientuddannelse

Borgere med diabetes eller hjertesygdom tager godt imod tilbud om digital patientuddannelse, fordi det giver frihed i en travl hverdag

Nytænkning af kommunale sundhedstilbud til kronisk syge borgere

Digital Patientuddannelse er del af det 3-årige partnerskabsprojekt Det Digitale Sundhedscenter, som gennem tre år har arbejdet med at nytænke de kommunale sundhedstilbud i det sundhedsfremmende og forebyggende arbejde.

Digitale løsninger - Hjælp til selvhjælp hjemmefra

Centralt i projektet var ønsket om at udvikle fleksible tilbud, som støtter patienter med kroniske sygdomme i livstilsændringer og som gør digitale løsninger til en integreret del af de kommunale tilbud til borgere med kroniske sygdomme.

Projektet har udviklet to digitale patientuddannelser ”Lev livet med diabetes” og ”Lev livet med hjertesygdom”. Det er sket i tæt samspil med Diabetesforeningen og Hjerteforeningen for at sikre brugernes perspektiv.

I forbindelse med afslutningen af projekt Digital Patientuddannelse er der udarbejdet en evalueringsrapport.

149 borgere har deltaget i projektet, som alle har medvirket i evalueringen.

Generelt viser evalueringen, at borgerne både er tilfredse med tilbuddet og generelt oplever positive effekter af benytte digital patientuddannelse.

  • Ca. fire ud af fem deltagere er tilfredse med tilbuddet og vil anbefale det til andre
  • Deltagerne giver en næsten entydig positiv tilbagemelding på e-læringen (formidlet på en let og forståelig måde, god vekslen mellem tekst, video og grafik, nemt at håndtere it-mæssigt mv.)
  • Også webinarerne får generelt en meget positiv evaluering af deltagerne. Det gælder fx indhold, pædagogik, involvering undervejs og at det var nemt it-mæssigt. Kun i hjertetilbuddet er der en vis andel, der ikke finder indholdet dækkende og ikke var involveret undervejs
  • Ca. halvdelen af deltagerne vurderer positive effekter på sundhedsvaner samt tiltro og evner til at kunne ændre vaner
  • Ca. en tredjedel af deltagerne i diabetestilbuddet har undervejs i forløbet eller kort efter at have deltaget fået kontrolleret syn hos egen læge/øjenlæge og fødder hos fodterapeut.

Uafhængigt af uddannelsesniveau, køn og alder

Evalueringen viser også, at uddannelsesniveau, køn og alder ikke har betydning for tilfredshed og anvendelse af Digital Patientuddannelse. Det vigtige for borgerne har været evnen til at overskue det digitale tilbud, at indholdet i tilbuddet var svaret på et individuelt behov og at det motiverer til de nødvendige livsstilændringer.

- Jeg har brugt programmet, som jeg åbner på nettet hjemmefra. Det har betydet en utrolig nedgang i mit blodsukker, og lægen er meget tilfreds. Med dette skulle jeg gerne have mindre medicin.

- Jeg er kommet bedre i gang igen, lever bedre, og har fået genopfrisket de ting, jeg vidste. Og at få det der lille spark igen, efter jeg var gået i stå med det; da er det her godt til at komme videre på.

- Det er positivt at tilbuddet om digital patientuddannelse tilsyneladende rammer så bredt. Det tyder på, at vi er på rette vej og kan tænke digitale løsninger i en bred kontekst, mener Anna-Britt Krogh, projektleder på projekt

Selvom køn ikke spiller en afgørende rolle, er der dog en tendens til, at Digital Patientuddannelse tiltrækker relativt flere mænd sammenlignet med traditionel patientuddannelse, hvor borgeren møder op i sundhedscentret. Det digitale setup synes altså at have potentiale for at motivere mænd.

Frihed til at modtage undervisning når det passer mig

Som en af de væsentligste grunde for at deltage i Digital Patientuddannelse angiver hele 75 % af deltagerne, at det giver frihed til at modtage undervisning, når det passer dem.

Mange borgere har for travlt til at møde op til uddannelse i sundhedscentret, for andre giver det udfordringer med transport, så her tilbyder Digital Patientuddannelse et velkomment alternativ for rigtig mange borgere.

FAKTA - Det Digitale Sundhedscenter – et partnerskabsprojekt

Projektet har fået tildelt 3 millioner kroner i støtte fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses partnerskabspulje ”Sundere liv for alle”.

Bag projektet stod et partnerskab bestående af Region Syddanmark, Varde, Faaborg-Midtfyn, Kolding, Kerteminde, Svendborg og Ærø Kommuner, Diabetesforeningen og Hjerteforeningen.

Projektet er nu i drift med deltagelse af flere kommuner: Langeland, Nyborg, Assens, Nordfyns og Halsnæs Kommuner.

Evaluering af digital patientuddannelse
Tidligere nyheder om digital patientuddannelse
Lev livet med hjertesygdom, 6.4.2017
Lev livet med diabetes, 12.5.2016Kontakt
SDSI
IT-projektleder
Anna-Britt Krog
+45 3043 3172
anna-britt.krog@rsyd.dk