EU-kommissæren for sundhed, litauiske Vytenis Andriukaitis, besøgte Region Syddanmark

En delegation fra Europa Kommissionen med sundhedskommissær Vytenis Andriukaitis i spidsen besøgte den 15. marts 2018 Region Syddanmark

Sundhedskommissær mødtes med blandt andet regionsrådsformand Stephanie Lose (V) og Karsten Uno Petersen (S) i Syddansk Sundhedsinnovation, Forskerparken, Odense.

Test kvalificerer nyt sygehusbyggeri

Vytenis Andriukaitis fik en guided tur i Syddansk Sundhedsinnovation.

Her blev han blandt andet introduceret til de mange testforløb i form af brugermøder og simuleringstest i 1:1 mock ups, der er gennemført i forbindelse med planlægningen af byggeriet af Nyt Odense Universitetshospital. Fx har patientstue, ambulatorie- og terapirum, højisolationsstue, intensivstue, en standard operationsstue og en højt specialiseret hybrid operationsstue været testet som del af forberedelserne frem mod Nyt OUH.

Louise Halgaard Gotfredsen, Sundhedsinnovation, forklarede om det seneste testforløb. Projektorganisationen for Nyt OUH har sammen med Syddansk Sundhedsinnovation gennemspillet scenarier med henblik på at kvalificere, tilpasse og udvikle arbejdsgangene i forhold til de fysiske rammer og indretning af logistikzonerne i Nyt OUH. Formålet er at brugerteste de sidste 30 meter fra logistikzonen til patienten.

Også psykiatrisengen blev præsenteret, som et eksempel på offentligt-privat samarbejde. Sengen er udviklet i samarbejde med brugerne og er i brug på psykiatriske afdelinger over hele landet.

Opfølgning på besøg i 2014

Dagens besøg er en opfølgning på et besøg i 2014, hvor kommissærens forgænger, Tonio Borg, besøgte både Syddansk Sundhedsinnovation, Odense Universitetshospital og Syddansk Universitet. Her var baggrunden for besøget bl.a., at Region Syddanmark som den eneste danske region var blevet udnævnt til europæisk referencested for sund og aktiv aldring.

Offentlig-privat samarbejde om fornyelse i sundhedssektoren

Både EU-repræsentationen og kommissærens kabinet har derfor været meget interesserede i, at den nye kommissær skulle få et indtryk af, hvordan virksomheder og institutioner arbejder sammen om fornyelse i sundheds- og velfærdssektoren, og hvordan Region Syddanmark bruger EU-midler til at understøtte indsatsen.

- Sundhedsfremme skal ske gennem hele livet, og for at sikre, at det gøres effektivt, skal sundhed indgå i alle politikker og på alle niveauer i beslutningsprocesserne. Vi skal øge bevidstheden om risikofaktorer – såsom rygning, fysisk inaktivitet, usund kost og alkoholmisbrug, siger EU-kommissær Vytenis Andriukaitis og fortsætter:

- Jeg er særligt glad for at komme til Odense og møde formanden for regionsrådet. Mit budskab er, at netop de lokale politikere har mange redskaber til rådighed til at fremme sundhed – jeg er sikker på, at de også fortsat vil være stærke fortalere for sundhedsfremme og forebyggelse.

 

Læs mere om EU-kommissærens besøg på regionens hjemmeside.

EU-kommissæren for sundhed, litauiske Vytenis Andriukaitis, besøgte Region Syddanmark

Kontakt
SDSI
Specialkonsulent
Thomas Clausen
+45 2920 1951
Thomas.Clausen@rsyd.dk