Borgere med afasi har brug for fælles og ensartet kommunikation

Borgere med afasi har brug for, at sundhedspersonale på sygehuse, i kommuner og institutioner kommunikerer på samme måde med borgeren

Når evnen til at tale, tænke og formulere sig begrænses

Når en borger har mistet eller fået begrænset evnen til at tale, tænke og formulere, er det afgørende, at det sundhedspersonale som møder borgeren, bruger samme ’sprog’ – altså, at alle er enige om hvordan man kommunikerer med borgeren.

Det viser første fase af projekt ”Sammenhængende forløb for borgere med afasi", som nu er afsluttet.

Projektets første fase bestod af en behovsanalyse.

Her blev der i perioden september – december 2017 gennemført interviews, observationer og fokusgruppeinterviews med patienter, pårørende og relevante faggrupper. Herudover var alle interessenter involveret i brainstorm.

Citater fra interviews viser et tydeligt behov for redskaber og værktøjer, der kan hjælpe sundhedspersonalet med at kommunikere med den afasiramte borger.

- Det er meget svært når man kan se på patienten, at der er noget de meget gerne vil sige, eller der er et behov som trænger til at blive opfyldt, og man bare ikke kan finde ud af hvad det er. Man synes, at man har foreslået det ene og det andet og det tredje, men hvor det bare ikke er rigtigt, forklarer en sygeplejerske i den Fællesakutmodtagelse om udfordringerne når man modtager en patient med afasi.

- Når vedkommende er på sygehuset, skal der stå højt og larmende et eller andet sted, at den her patient har afasi. Vi måtte træde til flere gange fordi personalet stod henne ved computeren og snakkede med hovedet væk fra vores far. Det var så uforskammet, berettet en pårørende om sit møde med sundhedspersonalet.

Behovsanalysen gav de første indikationer på indhold og udformning af en fælles kommunikationsmetode/værktøjskasse i form af:

  • Analoge produkter fx printmateriale, lommekort eller patientlogbog
  • Digitale elementer som fx en app til kommunikationsstøtte.

Dialogmøde med virksomheder

Som afslutning på fase 1, mødtes projektgruppen den 30. januar 2018 til en åben dialog med fire virksomheder om, hvordan virksomheder kan involveres i udvikling af kommunikationsmetode/værktøjskassen.

Fire virksomheder deltog: MedWare, Do My Day, Trade eXpansion og Specialpædagogisk Forlag.

Læs mere om det videre forløb og baggrunden for projektet på Colab-Denmark.dk og læs mere om projektet på Sydvestjysk Sygehus’ hjemmeside

 

Borgere med afasi har brug for fælles og ensartet kommunikation

Kontakt
SDSI
Specialkonsulent
Carina Lykke Johannessen
+45 3050 7525
Carina.Lykke.Johannessen@rsyd.dk