Blockchains forunderlige verden

Over 100 deltagere på tværs af kommuner og sygehuse, organisationer og private virksomheder var mødt op til Blockchain-seminar i Syddansk Sundhedsinnovation for at blive klogere på Blockchain-teknologien og på hvilken rolle Blockchain har i fremtidens sundhedsvæsen

En række oplægsholdere (se FAKTA) gav hver deres bud på Blockchain-teknologien og de muligheder, de ser.

Kryptografi, hashes, ledger og mining

Kryptografi, hashes, ledger og mining er nogle af de tekniske begreber, der knytter sig til blockchain.

For de fleste er det rent volapyk, men det gør ikke så meget. For blockchain er en teknologi, som så mange andre. Og hvor mange forstod egentligt World Wide Web, da det i april 1993 blev frigivet til privat og gratis brug?

Det vigtige er ikke at forstå teknologien bag teknologien. Det vigtige er, at vi har tillid til, at teknologien opbevarer og behandler vores data sikkert og efter alle gældende regler. Vi behøver heller ikke være mekaniker for at køre bil, bare mekanikeren står inde for, at det er sikkert.

Tillid er godt, men blockchain er bedre for datasikkerheden

Man kan se blockchain som en kæde af forbundne blokke med ’data’. Ikke data, som de persondata, der ligger i vores mange databaser men såkaldt hashede eller krypterede udgaver af data, som ikke umiddelbart kan læses.

Det er således vigtigt at forstå, at det ikke er selve data, der lagres i blockchainen, men dataernes ’hash’.

Alle dagens oplægsholdere var enige om, at blockchain har en fremtid i det danske sundhedsvæsen, fordi blockchain øger datasikkerheden.

Når først data eller mere korrekt ’hashes af data’ er lagt ind i blockchainen, er data låst. Det samme gælder aktivitet omkring blockchainen og ’proof of stake’, som registrerer hvem der gør hvad på blockchainen. Det gør det at forfalske indhold i blockchainen nærmest umuligt.

Her vil den opmærksomme læser spørge: Hvad så med retten til at blive glemt jævnfør den nye persondataforrdning? Pointen er, igen, at det ikke er selve de personlige data, der ligger i blockchainen, men disse hashes. Med andre ord, blockchain glemmer aldrig. Og selvom det kan lyde bekymrende, er netop dét en del af sikkerhedsargumentet.

Estland er det mest digitaliserede land i verden

Da Estland i 1991 genvandt sin frihed efter Sovjettiden, stod de med en både stor og konkret opgave i forhold til at genetablere et samfund med styr på basale data om borgerne.

Med en national strategi gik de all in på at bruge blockchain i en digitalisering af landet. Det var en både billig og hurtig løsning, som har løftet det lille baltiske land op i den digitale superliga.

Blockchainen ”Guardtime” understøtter i dag registre og systemer fra fødsel til død. Men alle kan ikke se alt, fordi indhold er splittet i divisioner. Den ’samfundsrolle’ man har, afgør hvad man kan se. Politiet kan se politiindhold, læreren kan se skoleindhold osv.

Glen Ogden, General Manager for Guardtime Health, kalder Guardtime for ‘Blockchain of the hashes’. Når ny data registreres et sted, sendes straks et hash op i blockchainen. Det sikrer hurtigt og sikkert log in.

Flere data, mere sikkerhed, mere empowerment

Der samles flere og flere personlige og følsomme data. Ikke kun sundhedsdata, som produceres i det offentlige sundhedsvæsen. Men også dynamiske adfærdsdata om sociale forhold og forbrugsmønstre, som vi genererer fra fx smartphones og som automatisk loades op i skyen – til gavn for Facebook og Google. På den måde bliver private, individualiserede data til kommercielle data af varierende kvaliteten. De bliver til Big Data, som vi forventer, bliver håndteret med omhu og ansvarlighed og højeste datasikkerhed.

For mange vil gerne bruge vores Big Data.

Et af de områder, der nævnes igen og igen er empowerment. Altså at Big Data understøtter, at borgeren/patienten efter evne tager ansvar for egen sundhed, fx i forbindelse med kontrol af kroniske sygdom eller ved hjemmetræning ved knæskade.

Forudsætningen for empowerment er datadeling så borgeren og behandleren har adgang til de samme data. Både de såkaldte patitentrapporterede data (PRO) og behandlerdata.

Lars Handrup, direktør i OptimumIT, mener, at Blockchain i en empowerment-sammenhæng har potentiale til både at sikre data og datadeling og at give borgeren reel kontrol over sine data.

Det etiske standpunkt og teknologiens modenhed

Når man spørger borgerne, er de fleste villige til at dele deres sundhedsdata. Og det gør vi så frivilligt eller ufrivilligt med behandlere og forskere, på Facebook og Google.

Dette umiddelbare tilsagn om deling, kan friste til at åbne op i den gode sags tjeneste – mere sundhed for pengene, bedre velfærd, større sikkerhed.
Men kan vi som borgere overskue konsekvenserne af, hvad vi deler? Og hvem vi deler vores data med?

Thomas Ploug, professor i anvendt etik, Aalborg Universitet, mener, at vi er nødt til at adressere de etiske udfordringer, der er knyttet til brugen af data, også selvom udviklingen går hurtigere og hurtigere.

Ved den afsluttende paneldebat gav netop spørgsmålet om samtykke anledning til debat. Yderpunkterne blev repræsenteret ved juristen Martin von Haller Grønbæk, der kalder samtykke et "juridisk misfoster” og etikprofessoren, der maner til eftertanke.

Seminaret gav et godt indblik i blockchain-teknologien, dens muligheder og hvilke opmærksomhedspunkter der er. Og der var enighed om, at Blockchain-teknologien har et potentiale også i sundhedsvæsenet. Flere af oplægsholderne opfordrede til at komme i gang med nogle pilotprojekter, som kan teste i en fortløbende ramme, og som dermed kan være med til at afdække fordele og ulemper

FAKTA

Oplægsholdere ved blockchain-seminaret:

  • Oplev Blockchain som platform for det estiske sundhedsvæsen, ved Glen Ogden, General Manager Guardtime Health (Engelsk)
  • Det etiske perspektiv på sundhedsdata, hvilket samfund er vi på vej i mod? Ved Thomas Ploug, professor i anvendt etik, Aalborg Universitet, tidl. medlem af Etisk Råd
  • Moderator: Morten Bove, Blockchain entusiast og podcaster på Block21.