Smagsprøver på sundhedsinnovation

Sundhedsløsninger, der letter hverdagen og giver patienter og pårørende en bedre oplevelse

Sygehusene i Region Syddanmark gennemfører mange store og mindre innovationsprojekter i samarbejde med Syddansk Sundhedsinnovation.

Baggrunden er, at Regionsrådet i 2017 bevilgede 1000 såkaldte basistimer per år til, at hver sygehusenhed kan gøre brug af innovationskompetencerne i Syddansk Sundhedsinnovation til at gennemføre projekter, der skaber værdi for patienten, medarbejderen og sygehuset som organisation.

Inspiration til innovationsprojekter

Vi har samlet en række projekter, for at illustrere hvordan basismidlerne kan være med til at udvikle løsninger på hverdagens udfordringer i klinikken. Projekterne giver indblik i hvordan sygehusene kan bruge deres basismidler.

Nudging som middel mod linned-svind

Sydvestjysk Sygehus oplevede et stort svind af linned med store økonomiske konsekvenser.
I samarbejde med Teknisk Afdeling undersøgte SDSI hvor, hvordan og hvorfor svindet skete.
Det resulterede i et inspirationskatalog med konkrete ideer om at ændre det fysiske udtryk og at understøtte adfærdsændringer hos personalet.

Workshop: Digitale løsninger til nedbringelse af tvang i psykiatrien

Psykiatrien i Region Syddanmark har det mål at halvere brugen af tvang inden 2019. Sammen med Telepsykiatrisk Center afholder SDSI en workshop i efteråret 2018, som skal kaste lys over hvordan ny teknologi og digitale løsninger kan bidrage.
Workshoppen skal generere konkret viden og idéer, der kan danne basis for, at en eller flere løsninger kan blive udviklet og afprøvet.

Funding til Demensvenligt sygehus i Svendborg

Med et mål om at gøre hele OUH, Svendborg Sygehus til demensvenligt sygehus, henvendte Geriatrisk Afdeling sig til fundingkonsulenterne i SDSI. I fællesskab blev en projektansøgning strikket sammen.

SDSI hjalp med sparring i forhold til at sikre de ansøgningsspecifikke rammer og sammenhæng i projektet. Endvidere at sikre overholdelse af formkrav, tidsplan og budget.
Ansøgningen resulterede i 7,2 millioner kroner fra den nationale demenshandleplan til kompetenceløft inden for demens af alle ansatte og dermed understøttelse af visionen om et demensvenligt sygehus.

Børnevenlig MR- scanning på Sygehus Lillebælt, Kolding

Tidligere måtte 69 % af børnene bedøves før scanning. Et innovationsprojekt i tæt samarbejde mellem Røntgenafdelingen, Sygehus Lillebælt Kolding og SDSI førte til at antallet af bedøvelser kunne reduceres signifikant. Et helhedskoncept bestående af app’en Rumle, kompetenceudvikling af medarbejderne og et fysisk univers, der understøtter barnet før scanning gav den imponerende effekt.

På vej mod Nyt OUH

17 driftsplanlægningsgrupper er i gang med at udarbejde driftskoncepter for hvert deres ansvarsområde.

I samarbejde med OUH Økonomi og Planlægning, KFIU og OUH Innovation har SDSI afdækket gruppernes fælles/tværgående behov for understøttelse. Det har ført til tilbud til planlægningsgrupperne om en ensartet procesunderstøttelse, som har fokus på at bistå grupperne i arbejdet med patientforløb, arbejdsgange og ambitioner samt planlægning af tids- og handleplaner.

Hvorfor udebliver patienterne

Sygehus Sønderjylland henvendte sig til SDSI med to udfordringer: Patientudeblivelser og travle perioder.

SDSI udførte en behovsafdækning med forundersøgelser, interviews, observation mv., for at blive klogere på:

  • Hvorfor patienter udebliver og hvordan patienterne kan mindes om deres aftaler
  • Hvordan travle perioder kan håndteres
  • Resultatet blev en liste med idéer og inspiration til løsninger.

Læs mange flere detaljer om udfordringer, fremgangsmåde og resultater i vores inspirationskatalog.

Smagsprøver på sundhedsinnovation

Bliv inspireret til sundhedsinnovation
Cases - SundhedsinnovationKontakt
SDSI
Vicedirektør
Inge Bendixen
+45 2160 4423
Inge.Bendixen@rsyd.dk

SDSI
Enhedschef
Anne Bach Stisen
+45 2059 8951
Anne.B.Stisen@rsyd.dk