Patientsikkerhed i telemedicin

”The Safety Of Telemedicine - What Can Resilient Health Care Contribute?” Sådan lød rammen for inspirerende oplæg der forenede patientsikkerhed, telemedicin og resiliens

55 internationale og nationale deltagere var mødt frem til en spændende temadag den 16. august 2018 hos Syddansk Sundhedsinnovation i Odense. Temadagen satte fokus på at styrke patientsikkerheden i telemedicin gennem fokus på resiliens. Resiliens er et begreb, der dækker forbedring gennem minimering af fejl og fokus på det, der går godt.

Deltagerne kom fra både Region Syddanmark, danske virksomheder, som arbejder med telemedicin og sundhedsinnovation, danske og udenlandske forskningsinstitutter og interesseorganisationer samt regioner og kommuner.

Patientsikkerhed og telemedicin

Professor Jeffrey Braithwaite fra Macquarie University, Australian Institute of Health Innovation og professor Erik Hollnagel fra Jönköping University holdt inspirerende oplæg om de teknologiske muligheder, udfordringer og perspektiver ved fremtidens patientsikkerhed i forbindelse med telemedicin.

Som et eksempel på en telemedicinsk løsning i drift fortalte Linda Justi fra Syddansk Sundhedsinnovation og Nina Bækmark fra Dansk Telemedicin om udvikling og implementering af deres løsning til telemedicinsk sårvurdering. Telemedicinsk sårvurdering er et af fem initiativer i den Nationale Handleplan for Udbredelse af Telemedicin i Danmark.

Konstruktivt og kritisk fokus på telemedicin

På temadagen bidrog Syddansk Sundhedsinnovation med at facilitere og konkretisere problemstillinger og satte fokus på den patientoplevede kvalitet.

Det skete blandt andet ved en workshop hvor de 55 deltagere arbejdede konstruktivt og kritisk med forbedring af telemedicinske løsninger ud fra resiliens-begrebet.

Viden, ideer og processer blev spredt for at skabe bedre rammer for patientsikkerhed. Deltagerne arbejdede med de potentialer og udfordringer, der opstår når patientsikkerhed skal styrkes i forbindelse med at telemedicin rulles ud i fremtiden.

Succesfuld implementering af telemedicinske løsninger – en forandringsproces

Implementering af telemedicinske løsninger giver udfordringer både i udlandet og herhjemme.

Ved workshoppen og den efterfølgende debat diskuterede deltagerne forbedringspotentialer ud fra egen praksis. Og der var både positive og kritiske stemmer. Alle var dog enige om, at vi skal være varsomme og sikre, at løsningerne er tæt på og rettet mod patienten, at dette skaber et gnidningsfrit og godt patientforløb og en god arbejdskultur blandt de sundhedsprofessionelle.

- Jeg er helt begejstret overfor jeres tilgang til innovation, her i dag. Jeg siger altid ’participation is key in innovation, Jeffrey Braithwaite, professor, Macquarie University, Australia

Erik Hollnagel påpegede, at den teknologiske forandring sker i et stadigt højere tempo. Og at man især som leder må huske, at teknologiske løsninger som fx telemedicin ikke kan erstatte en eksisterende arbejdsgang eller procedure totalt.

Implementeringen af teknologiske løsninger skal ses som en ny arbejdsgang med alle de overvejelser og påvirkninger, der normalt skal være i en forandringsproces.

- Hvis man vil finde ud af hvordan man får et godt ægteskab, så spørger man jo ikke dem der er blevet skilt vel? Man spørger dem der er lykkeligt gift! Derfor skal vi naturligvis også undersøge alt det der går godt i sundhedsvæsnet når vi skal forbedre det, Erik Hollnagel, professor, Jönköping University & Center for Kvalitet Region Syddanmark.

Flere deltagere var inde på, at en succesfuld forandringsproces kræver en nærværende og positiv ledelse, der forstår betydningen af at være en lyttende og lærende organisation, hvor der er plads til initiativ og de nødvendige kompetenceløft til medarbejderne.

Også arbejdet på tværs af sektorer blev nævnt som afgørende for succesfuld implementering af teknologi, fordi både sygehuse og kommuner har hver deres arbejdsgang tilknyttet det telemedicinske ’ydelsessystem’.

Både Erik Hollnagel og Jeffrey Braithwaite, lagde vægt på, at man bør kigge ind i selve organisationen - både inden, under og efter en forandringsproces som fx implementering af en telemedicinsk løsning. Man bør lytte og forstå hvad det er ’der går godt’ i hverdagen og hvad en forandringsdrivende kraft ligesom telemedicin indebærer for selve systemet og dermed sikkerhed for patienten.

- I forhold til regionernes indgåede økonomiaftale med Regeringen vil telemedicin blive brugt i langt større grad, da både teknologibidraget og nærhedsfinansieringen vil sikre telemedicinske aktiviteter af langt større omfang end tidligere. Det bliver vi nødt til at have ledelsesmæssig fokus på nu og fremover, Kurt Espersen, koncerndirektør, Region Syddanmark. 

Seminaret var arrangeret af

Center for kvalitet & Syddansk Sundhedsinnovation in collaboration with Dansk Selskab for Patientsikkerhed, Dansk Selskab for Kvalitet i Sundhedssektoren, Forskningsnetværk for patientsikkerhed og kvalitet i sundhedsvæsenet and resilienthealthcare.net.