Konferencen ”Innovative teknologier til støtte og omsorg af demensramte” markerede afslutning på Demantec-projektet

Det dansk-tyske projekt Demantec satte over tre år fokus på offentligt-privat samarbejde om at inddrage ny velfærdsteknologi i omsorg og pleje af borgere med demens

Ved afslutningskonferencen ”Innovative teknologier til støtte og omsorg af demensramte” var over 200 deltagere samlet i Flensborg for at gøre status over Demantec-projektets resultater.

Afslutningskonference blev holdt i forbindelse med en tysk kongres i ældre- og sundhedsforskning (Geriatriesymposium).

I Demantec havde Syddansk Sundhedsinnovation (SDS) ansvaret for arbejdspakken, ”Test, evaluering og co-creation af implementeringsmodeller” og har udviklet en praktisk guide til virksomheder og plejecentre på tværs af grænsen, der vil gerne udvikle og implementere velfærdsteknologiske løsninger til demensramte i pleje konteksten.

En Go-to-Guide for din implementeringsrejse

Syddansk Sundhedsinnovations ’Go-to-Guide’ er bygget op omkring 7 enkle faser, som samlet former den implementeringsrejse, som en virksomhed og et plejecenter skal deltage i for at sikre succesfuld og bæredygtig implementering.

Netop bæredygtighed er et centralt begreb i guiden. Virksomheder og plejecentre kæmper ofte med at få nye teknologier eller forandringer indarbejdet i hverdagen så de også har effekt på langt sigt.

Kirsten Springborg, projektkoordinator for velfærdsteknologi i Aabenraa kommune og projektpartner i Demantec, er glad for den proces og de resultater Demantec-projektet har frembragt. Hun kan især genkende de udfordringer der opstår når nye tiltag skal implementere i en travl hverdag. Kirsten Springborg forklarer,

- En implementeringsproces består af en række læringer, evalueringer og justeringer hen ad vejen – Det er så at sige en iterativ proces og det kræver et tæt samarbejde samt tid og prioritering fra både plejehjem og virksomhed.

Implementering kræver tid

Implementering af ny teknologi kræver tid. Tid til at forberede samarbejdet, finde de rigtige partnere, lære konteksten at kende, finde det rigtige match mellem teknologi og behov og forberede og inkludere medarbejderne i forandringsprocessen.

Lise Ringkvist, projektleder i Syddansk Sundhedsinnovation og arbejdspakkeleder i Demantec forklarer,

- Især er det vigtigt, at behov altid kommer først. Ny teknologi skal modsvare et behov og ikke omvendt. Det er svært at implementere ny teknologi og hvis den nye teknologi ikke modsvarer et behov, er implementering helt umulig, og Lise Ringkvist fortsætter,

- Når man har set et behov, så bør man involvere medarbejderne fra starten fordi de er eksperterne. Det er ikke nok at tale med ledelsen.

Match mellem behov og teknologi

Når man har fundet et match mellem behov og teknologi, bør man gennemføre en pilottest, inden man går i gang med den store udrulning. Dette for at undgå dyre og unødvendige tilretninger af teknologien.

Derudover er en vellykket pilottest med til at styrke samarbejdet. Pilottesten sikrer tidlig involvering af medarbejderne. Gerne gennem co-creation møder hvor der samskabes, hvor behov analyseres i fællesskab og hvor der brainstormes på løsninger i fælleskab. Det skaber ejerskab og de gode relationer, som er så vigtige for implementering.

Ingen ny teknologi uden forandringsledelse

Demantec-projektet har også givet indsigt i betydningen af forandringsledelse og forandringsparathed når ny teknologi skal implementeres.

Ny teknologi erstatter løsninger eller arbejdsgange, som ofte er fast indarbejdet i hverdagen. Og selvom virksomheden opfatter teknologien som simpel og let forståeligt, er der ofte i organisationen og blandt medarbejderne mere skepsis og modstand mod det nye.

I dette skift er det vigtigt, at lederen på plejecentret understøtter beboere, pårørende og medarbejdere i at gennemgå forandringsprocessen.

Fakta

Demantec er et treårigt tværregionalt samarbejdsprojekt mellem aktører nord og syd for den dansk-tyske grænse. Demantec er finansieret af Interreg Deutschland-Danmark med midler fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling og Syddansk Vækstforum.

Med projektet blev der skabt en platform for samarbejde, hvor parterne har udviklet og afprøvet sundheds- og velfærdsteknologier målrettet mennesker med demens, som bor på plejehjem.

Syddansk Sundhedsinnovations rolle i Demantec

Syddansk Sundhedsinnovation (SDSI) har repræsenteret Region Syddanmark i projektet og har haft ansvaret for arbejdspakken ”Test, evaluering og co-creation af implementeringsmodeller”.
SDSI var i den forbindelse ansvarlig for test af nye teknologier på tre udvalgte plejehjem:

  • ”Plejehjemmet Grønningen" i Aabenraa Kommune
  • "Pflegeheim Unter dem Regenbogen" en del af Delta Pflegebetrieb GmbH i Tyskland
  • "Gotthard-und-Anna Hansen Stift" en del af DIAKO Soziale Enrichtungen GmbH i Tyskland.

SDSI havde også ansvaret for co-creation af implementeringsmodeller for velfærdsteknologiske løsninger til demente på plejehjem på tværs af den dansk-tyske grænse. Formålet med denne aktivitet var at identificere generiske aspekter for implementering af velfærdsteknologiske løsninger på plejehjem til gavn for både plejehjem og virksomheder i forbindelse med fremtidig implementering.

Konferencen ”Innovative teknologier til støtte og omsorg af demensramte” markerede afslutning på Demantec-projektet
Kontakt
SDSI
Projektleder
Lise Ringkvist
+45 2924 8981
lru@rsyd.dk