INVITATION: Inspirationsdag om succesfuld hospitalslogistik 28. november 2018

Kom til inspirationsdag om succesfuld hospitalslogistik den 28. november 2018 i Syddansk Sundhedsinnovation i Odense

Tid: 28. november 2018, kl. 9-17

Sted: Syddansk Sundhedsinnovation, Forskerparken 10G, 5230 Odense M

Målgruppe: Forbeholdt ansatte i de fem danske regioner eller med særskilt invitation.

Hvis du ikke er ansat i en af de fem regioner og er interesseret i at deltage i Succesfuld Hospitalslogistik eller i lignende arrangementer på et senere tidspunkt, er du velkommen til at kontakte Jens Dinesen Strandbech, Jens.Strandbech@rsyd.dk

Tilmelding via Plan2Learn senest mandag den  21. november 2018. Deltagelse er gratis, forplejning er inkluderet.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hospitalslogistikkens udfordringer og løsninger

Kom til inspirationsdag om succesfuld hospitalslogistik - du får:

  • Oplæg fra alle danske regioner, der hver har fokus på hvordan udfordringer bliver løst og håndteret
  • Inspirationskick fra Syddansk Universitet med fokus på optimering af sundhedslogistik
  • Workshop, der stiller skarpt på servicelogistikkens udfordringer og løsninger. Vi afdækker de centrale udfordringer for servicelogistikken og arbejder hen imod konkrete løsningsforslag.

Program

09:00 - 09:30 Morgenmad og registrering i HealthLab

09:30 - 09:50 Velkommen og rammesætning i HealthLab

09:50 - 10:40  A: Når logistikstrategien møder virkeligheden
                          v. Helle Lausten og Lis Mayntzhusen, Region Syddanmark
                      B: Erfaringer fra den største IOT-installation i sundhedssektoren i Europa
                          v. Steffen Ørnemark, Region Midtjylland

10:40 - 10:55 Pause

10:55 - 11:20  A: Erfaringer med robotten OPTIMUS
                         v. Johnny Petersen & Lillian Hansen, Region Sjælland

                     B: Principper for logistik på NytOUH v. Poul Køstner, Region Syddanmark

11:20 - 12:00 Frokost & Demonstration af Logistikzonerne i HealthLab

12:00 - 13:00 Workshop: Servicelogistikkens støres udfordringer

13:00 - 13:50 Networking

13:50 - 14:40  A: Columna opgavesystemet – et skridt på vejen til mere effektiv hospitalsservicelogistik
                          v. Lars Esko, Torben Johannesen og Bjarne Petersen, Region Nordjylland

                     B: Sådan etableres end-to-end logistik i Region Hovedstaden
                          v. Kristian Bille, Region Hovedstaden

14:40 - 14:55 Pause

14:55 - 15:45 Operations Management in Healthcare Logistics v. Julia Pahl, Syddansk Universitet.

15:45 - 15:45 Afrunding på dagen

15:45 - 17:00 Networking

INVITATION: Inspirationsdag om succesfuld hospitalslogistik 28. november 2018
Kontakt
SDSI
Projektleder
Jens Dinesen Strandbech
+45 2924 8925
Jens.Strandbech@rsyd.dk