Fremtidens operationsstue indviet på Odense Universitetshospital

Medarbejdere og politikere klippede snoren til en helt ny prototype på fremtidens operationsstue på Odense Universitetshospital

Test af operationsstue skal forhindre fejl

Operationsstuen skal give OUH’s mange specialer mulighed for at teste funktionaliteten, inden der bygges 52 nye moderne operationsstuer på Nyt OUH.

 

Regionsrådsformand Stephanie Lose førte i dag saksen, der åbnede dørene for de mange specialer, der nu på skift skal arbejde på den helt nye moderne operationsstue. Hun lagde i sin tale vægt på, at Nyt OUH’s operationsstuer er fremtidssikrede.

- Nyt OUH er et byggeri, der rækker langt ind i fremtiden, og det stiller store krav til vores evne til at spå om udviklingen ind i fremtiden. Derfor er stuerne udviklet i samarbejde med 11 kirurgiske specialer, anæstesien og serviceorganisationerne, så vi dækker alle behov. Nu skal det så testes, om teori og praksis følges ad, sagde regionsrådsformand Stephanie Lose under indvielsen.

Formand for Anlægs- og Innovationsudvalget i Regions Syddanmark, Karsten Uno Petersen, understregede betydningen af, at stuerne også møder patienten med mere indbydende rammer, end det er tilfældet i dag.

- Patienten, der køres ind til en operation, vil ofte være bange og nervøs. Her har arkitektur og de fysiske rammer en stor betydning. Der er arbejdet med belysning og design, så patienten kan få pulsen lidt ned. Dette har ikke mindst betydning, fordi vi i fremtiden vil se flere operationer, hvor patienten er vågen under operationen, sagde Karsten Uno Petersen.

De mange specialer vil melde deres erfaringer ind til den projektgruppe, der har udviklet stuen. Dermed bygges de 52 nyt operationsstuer på Nyt OUH på et afprøvet grundlag.

- Det er meget billigere at bygge en helt ny stue og finde de ændringer, der skal foretages, end det vil være at bygge 52 ny operationsstuer, der så måske ikke fungerer optimalt i forhold til alle specialerne, påpegede regionsrådsformand Stephanie Lose.

Fleksibilitet er nøgleordet

Et af målene for fremtidens operationsstue har været at sikre, at flere specialer skal kunne bruge operationsstuen.

Standardisering og fleksibilitet skal sikre optimale drifts- og arbejdsgange på operationsstuen og optimale arbejdsmiljøforhold for personalet, fx får alle de nye operationsstuer naturligt dagslys.

Fra 1:1 mock up i Syddansk Sundhedsinnovation til fuldt funktionsdygtig operationsstue

Forud for bygningen af fremtidens operationsstue er gået en proces, hvor bl.a. medarbejdere fra anæstesi, kirurgi, hygiejneansvarlige, logistik og it har været involveret i brugermøder og simuleringstest i en såkaldt mock-up, altså en model af en standardoperationsstue, hos Syddansk Sundhedsinnovation i Odense. De kliniske medarbejdere testede specifikke operationsscenarier for hver deres specialer.

Testforløbet resulterede i beslutning om udstyrets placering og en standardisering af udstyr. Fx bliver operationslejet placeres ens på alle fremtidige operationsstuer, således at lejet, som patienten ligger på, får den bedste placering i forhold til arbejdsgange og brug af tungt og pladskrævende udstyr.

Vigtig feedback fra medarbejderne

Testforløbene forud for opbygningen af fremtidens operationsstuen har været med til at sikre forankring i klinikken af konceptet for brugerprocessen omkring fremtidens operationsstue.

For testforløbene fortsætter.

Frem til foråret 2019 testes operationsstuen i driften, så medarbejderne kan vænne sig til de nye forhold og teste funktioner og tekniske løsninger.
Deres feedback giver mulighed for at foretage ændringer og forbedringer inden de 52 endelige operationsstuerne bygges på nyt OUH i 2022.

Fremtidens operationsstue indviet på Odense Universitetshospital
Kontakt
SDSI
Specialkonsulent
Tina Nissen
+45 2979 6520
Tina.Nissen@rsyd.dk