Erfaringsrapport om Bring Your Own Device

CoLab Plug & Play har sammen med en række offentlige organisationer og private virksomheder udarbejdet erfaringsrapporten omkring Bring Your Own Device (BYOD).

Telemedicin herunder digitalisering og velfærdsteknologiske løsninger, har allerede vundet stærkt indpas i den offentlige sundhedssektor, og i fremtidens sygehusvæsen vil behovet for telemedicinske løsninger stige.

Rapporten er baseret på de erfaringer med at benytte patientens/borgerens eget udstyr, når man fx anvender apps eller videokommunikation.

Rapporten afdækker en række aspekter omkring Bring Your Own Device og en trin-for-trin guide, der ses som et vurderingsværktøj i forhold til at starte projekter hvor BYOD indgår.

Erfaringsrapporten henvender sig til såvel private som offentlige aktører.

Download rapporten.

Både offentlige organisationer og rivate virksomheder har bidraget til rapporten. 

Erfaringsrapport om Bring Your Own Device
Kontaktpersoner