Digitale løsninger i fremtidens sundhedsvæsen - WHINN 2018

Konferencesporet "Digital Health" på WHINN 2018 strakte sig over to dage. Oplægsholdere og paneldebatter gav bud på digitale løsningers rolle i fremtidens sundhedsvæsen

Mette Bossen Linnet, regionrådspolitiker i Region Syddanmark, åbnede konferencesporet og gav eksempler på, hvordan Region Syddanmark håndterer digitale løsninger i sundhedsvæsenet. Fra politisk hånd er der fokus på at være fremsynet og udvikle innovative løsninger, der er  til gavn for patienter og sundhedsvæsen. 

Kunstig intelligens i digitale sundhedsløsninger

Den første dag havde fokus på trends indenfor digitale løsninger til sundhedsvæsenet. Særligt kunstig intelligens fyldte meget.

Sean McClure, Technical Senior Principal from Accenture forklarede helt grundlæggende hvad kunstig intelligens er og hvordan vi kan bruge det i sundhedsvæsenet? Oplægsholdere fra forskellige fagområder og lande præsenterede cases fra deres arbejde med kunstig intelligens, og hvordan de har forsøgt at bruge det i sundhedstilbud.

Der var tydeligt, at mulighederne med kunstig intelligens er mange. Men som Richard Wheeler fra Balkan Institute of Labor and Social Policy pointerede, er det ofte en omkostningskrævende løsning. Vi skal derfor bruge den kunstige intelligens, når det giver mening for både patienten og de sundhedsfaglige.

Juridiske og etiske aspekter ved digitale løsninger

På dag to var der lagt op til debatter om juridiske og etiske aspekter ved brugen af digitale løsninger i sundhedsvæsenet, særligt med henblik på hvordan vi kan bruge de store mængder data, som patienter genererer.

Ved en paneldebat diskuterede virksomheder, teknologieksperter og klinikere, hvordan vi inkluderer apps i vores sundhedsvæsen. Igen blev det tydeligt, at teknologien har mange muligheder, som sundhedsvæsenet kan nyde gavn af. Men der er fortsat behov for at gennemføre strukturerede undersøgelser af hvilke løsninger, der fungerer bedst. Og vi har brug for at evaluere digitale løsninger videnskabeligt.

Dernæst fulgte en interessant debat om hvordan vi forholder os til juridiske aspekter som samtykke, dataejerskab og hvad de store mængder data kan bruges til.

Martin von Haller, partner hos advokatfirmaet Bird & Bird, fremlagde de dilemmaer, der opstår i forbindelse med brugen af data. Martin von Haller mener fx, at det store fokus på samtykke som indførelsen af GDPR har ført til, er forfejlet, for hvem har nogensinde læst samtykkeerklæringen?

Dette førte til en diskussion af om patienten ikke primært er interesseret i at få den bedst mulige behandling og sekundært tænker over om hvordan data håndteres.

Afslutningsvis er der kun at sige, at digitale løsninger er og bliver en stor del af fremtidens sundhedssystem og vi skal alle være med til at sætte retningen for udviklingen.

 

Digitale løsninger i fremtidens sundhedsvæsen - WHINN 2018

Kontakt
SDSI
Specialkonsulent
Tine Kongsted Eefsen
+45 6161 4995
tke@rsyd.dk