WHINN 2017 med flere deltagere end nogensinde

For tredje gang blev der afholdt WHINN - Week of Health and INNovation i Odense

WHINN er en videnfestival, der på tværs af syddanske aktører sætter fokus på velfærdsteknologi og innovation. Målet med WHINN er blandt andet at opnå erhvervsrettede resultater herunder erhvervsturisme og virksomhedskontakter med potentiale for investering i Odense og Syddanmark.

Næsten dobbelt så mange deltagere i 2017

2.423 deltog ved WHINN 2017. Det er langt over de 1.500 deltagere, der var sat som mål. Og det er også betydeligt flere end ved WHINN 2016, som havde 1.369 deltagere.

Deltagerne fordelte sig med 61 % offentlige deltagere, 37 % private deltagere og 2 % interesseorganisationer.

WHINN 2017 trak også mange internationale gæster, idet 334 udenlandske deltagere var mødt frem. Også det er en stigning i forhold til WHINN 2016, som havde 280 udenlandske deltagere.

22 forskellige aktiviteter indenfor tre temaer

WHINN 2017 havde mere end 22 forskellige aktiviteter indenfor tre temaer: Digital Sundhed, fremtidens hospitaler og værdibaseret sundhed. Følgende otte aktiviteter havde mere end 100 deltagere:

  • Hospital + Innovation – 129
  • Trends in Dementia – 175
  • Innovative Sensory - 102
  • Guided Tours - 264
  • Expo (udstillere) - 149
  • Expo (gæster) – 958
  • Mental Sundhed – 364
  • WHINN DINNER – 320.

WHINN 2018

Arbejdet med at planlægge WHINN 2018 er allerede i gang.

Erfaringerne fra 2017 danner baggrund for at vurdere og tilpasse rammer og aktiviteter for WHINN 2018. Blandt andet arbejdes der på at få en eller flere internationale konferencer til at indgå i WHINN i 2018 for yderligere at styrke den internationale profil.

En række aktiviteter er allerede bekræftet for WHINN 2018. Det drejer sig om en event i regi af organisationen TUS Nordic. Herudover er der dialog i gang om en fælles robot/drone event på sundhedsområdet, en Appleevent og telepsykiatrisk konference.

WHINN 2018 afholdes den 8.-11. oktober igen med udgangspunkt i Odense Congress Center.

Fakta

De økonomiske rammer for WHINN består blandt andet af tilskud fra henholdsvis Odense Kommune på 1 mio. kr. og Region Syddanmark (Regional Udvikling) med 450.000 kr. for 2017. Medfinansieringen løber foreløbigt til og med 2020. Det vedtog Regionsrådets på deres møde den 26. juni 2017 efter indstilling fra Innovationsudvalget.

WHINN 2017 med flere deltagere end nogensinde

Kontaktperson i Syddansk Sundhedsinnovation
SDSI
Specialkonsulent
Thomas Clausen
+45 2920 1951
Thomas.Clausen@rsyd.dk