Projektet Den Digitale Landevej er nu afsluttet.

Med en fælles udmelding sætter styregruppen for Den Digitale Landevej punktum for det tværfaglige projekt, der undersøgte mulighederne for at skabe en digital infrastruktur, der gør det muligt for alle borgere i alle hjørner af regionen at udnytte og få gavn af digitale borgerløsninger.

Styrgruppen kommer med en række anbefalinger omkring de læringspunkter, der kan drages fra projektet, bl.a. omkring egenmestring og anvendelse af brugernes eget udstyr.

Brug af borgerens eget udstyr

Generelt er erfaringerne med at borgerne anvender eget udstyr positive. - blandt andet at borgerne er mere trygge ved at kunne anvende deres eget udstyr og borgerne kender deres eget udstyr og har lettere ved at bruge det. Dog stiller det nogle større og anderledes krav til support – blandt andet fordi borgerne har flere forskellige typer udstyr.

Business Case – mini MTV

Der var en række udfordringer forbundet med at udarbejde en business case for projektet – bl.a. fordi det ikke var muligt at udarbejde en baseline. Det lykkedes dog at udarbejde en indikativ baseline og på den baggrund også at udarbejde et estimat på gevinsterne ved at anvende Den Digitale Landevej. Og selvom at estimater og beregninger er forbundet med en vis usikkerhed er der stærke indikatorer på at business casen er positiv.

Videoprojekter

Der er desuden udarbejdet en erfaringsopsamling for videoprojekter blandt projektets parter og på den baggrund lavet en checkliste som man med fordel kan benytte hvis man optænker at starte et nyt videoprojekt.

Læs hele udmeldingen.

Projektet Den Digitale Landevej er nu afsluttet.

DDL-afslutning
DDL-afslutning-okt2017Kontaktperson i Syddansk Sundhedsinnovation