Politikerdebat om fremtidens sundhedsvæsen på WHINN

Politikere fra Region Syddanmark og Odense Kommune havde sat hinanden stævne ved WHINN Talks 2017 for at debattere udfordringer i fremtidens sundhedsvæsen

Politikerne har generelt været meget interesseret i WHINN-uge, og var blandt andet med på guidede ture rundt i udstillingsområdet ligesom flere havde lagt deres politiske møder i forbindelse med WHINN-ugen.

Ved politikerdebatten deltog fra Region Syddanmark deltog Stephanie Lose (regionsrådsformand) og Karsten Uno Petersen (formand for innovationsudvalget). Odense Kommune var repræsenteret af Brian Skov Nielsen (rådmand) og Claus Houden (næstformand i sundhedsudvalget).

Fire scenarier mod tre udfordringer

Bogi Eliasen fra Instituttet for Fremtidsforskning (IFF) lagde for med at introducere udfordringer for fremtidens sundhedsvæsen. Det handler blandt andet om stigende sundhedsudgifter, en global og grænseoverskidende teknologiudvikling og stigende polarisering i adgangen til sundhedsydelser.

Bogi Eliasen lagde vægt på, at politikerne bør have en dyb forståelse for udfordringerne og for, hvordan sundhedssystemet forholder sig til lokal tænkning overfor regional/national/global tænkning, især i forbindelse med borgerens forløb med kontakt til sygehuse, kommuner og almen praksis.

Og politikerne greb bolden. Ved debatten var der fokus på ny teknologi i fremtidens sundhedssystem, på at samarbejdet på tværs af kommuner og sygehuse løbende skal forbedres og på forebyggelse.

Ny teknologi er kommet for at blive

Politikerne var enige om, at nye teknologiske løsninger bliver en integreret del af fremtidens sundhedssystem. Og at denne teknologi både kan udvikles og anvendes i stærke offentligt-private samarbejder.

Samarbejde på tværs

Samarbejdet på tværs af sektorgrænserne er hjerteblod for politikerne. Borgeren skal opleve sammenhæng i sit behandlingsforløb på tværs af sygehus og kommune. For politikerne var det også væsentligt, at hverken geografi eller social status må have betydning for hvilken service borgeren møder.

Stephanie Lose kunne berette om hvordan man i Haderslev Kommune arbejder med skræddersyede forløb til borgere med kroniske sygdomme, som KOL eller diabetes. De skræddersyede forløb går på tværs af kommune og sygehus og har fokus på den enkelte borger/patient

Forebyggelse både på den korte og lange bane

Debatten blev rundet af med temaet forebyggelse. Både de gevinster, der er på den korte bane med at tilskynde patienter til små ændringer i deres liv, og gevinster på den lange bane med kommunale og nationale indsatser for varige livsstilsændringer.

 

 

Politikerdebat om fremtidens sundhedsvæsen på WHINN

Kontaktperson i Syddansk Sundhedsinnovation
SDSI
Vicedirektør
Inge Bendixen
+45 2160 4423
Inge.Bendixen@rsyd.dk