Open Data – Big Dreams satte fokus på big data i fremtidens sundhedsvæsen

Med konferencen Open Data – Big Dreams tyvstartede WHINN 2017

Sundhedsvæsenet var udgangspunkt og blev brugt som eksempel, da 50 deltagere var mødt op i Colab Plug&Play den 9. oktober 2017 for at blive klogere på de mest spændende og innovative tiltag indenfor Big Data lige nu. Konferencen var arrangeret af Colab Plug&Play i samarbejde med Dansk IT og SDU Tek.

På konferencen var der bred enighed om, at sundhedsvæsenet allerede råder over store mængder data, så det er bare at gå i gang. Fokus bør være på at blive bedre til at håndtere de data vi allerede har mere end at arbejde for at skaffe endnu flere data.

Open Data – Big Dreams var en del af WHINN – Week og Health INNovation i Odense, 9.-12. oktober 2017.

Værdi for både klinikere og patienter og pårørende

Uffe Kock Wiil, professor ved det Tekniske Fakultet på Syddansk Sundhedsinnovation lagde ud med en præsentation af potentialet for big data i sundhedsvæsenet. Uffe Wiil beskrev blandt andet hvordan big data både kan yde klinisk beslutningsstøtte til læger og støtte op om patienters evne til egenomsorg. Og han havde tre eksempler på hvordan big data allerede bruges i flere sammenhænge: Akutpatienter, hjertepatienter og indenfor det geriatriske område.

Netop på det geriatriske område er Karen Andersen-Ranberg ekspert. Hun er professor og overlæge i Geriatri ved Odense Universitetshospital og Syddansk Universitet. Hun fortalte om sit projekt hvor big data i form af helbreds-relaterede parametre hos den enkelte ældre patient, bruges til at få viden, der kan forudse hvilke ældre geriatriske patienter, der er i risiko for akut indlæggelse, og derved sætte proaktivt ind.

Projektet er banebrydende fordi, det går på tværs af sygehus og kommune, og dermed medvirker til at nedbryde sektorgrænserne til gavn for borgerne.

Danmark – mulighedernes land

Danmark har styr på sine sundhedsdata. Det sørger Sundhedsdatastyrelsen for, som blandt andet tager sig af, at vores data opbevares sikkert og forsvarlig, fortalte Thor Schliemann, it-arkitekt.

Baggrunden er blandt andet, at Danmark gennem årtier har udviklet nationale standarder og nationale it-infrastrukturer, der kan håndtere data fra forskellige kilder.
Dermed er det relativt ukompliceret at samle data og at gøre dem tilgængelige både for klinikere, forskere og borgere.

Der er dog data, som ikke på samme måde er sikre. Det gælder de såkaldte personlige data, som borgernes selv samler i fx sundhedsapps. Her er ejerskab og sikkerhed mere kompliceret.
Diskussionen af hvem der ejer data er ikke slut. Men den er måske ikke så fremherskende mere. En overvejende del af borgerne vil gerne dele deres data. Og de fleste klinikere og forskere mener, at big data og kunstig intelligens er en uomgængelig del af fremtidens sundhedsvæsen. Især som klinisk beslutningsstøtte, som diagnostisk værktøj og i forskning.

Det som forestår, er at alle, borger, klinikere og forskere, blive stadigt bedre til at omgås big data. Herunder at klinikere og forskere bliver bedre til at håndtere og arbejde med data – som med alle andre færdigheder, skal klinikerne oplæres i at bruge de nye muligheder.

Open Data – Big Dreams satte fokus på big data i fremtidens sundhedsvæsen

Kontaktperson i CoLab Plug & Play