Mange penge til demensvenlige sygehuse i Region Syddanmark

Tre sygehus i Region Syddanmark får næsten 13 millioner kroner fra Den Nationale Demenshandlingsplan. Pengene skal gå til at styrke viden og kompetencer hos medarbejdere, der har med mennesker med demens at gøre

Kompetenceløft til sundheds- og plejepersonalet

Flere og flere mennesker får demens. Det stiller særlige krav til sundheds- og plejepersonalets kompetencer. For at styrke kompetencerne er der i den politiske aftale om en national demenshandlingsplan afsat 145 millioner kroner til at styrke kompetencerne hos de medarbejdere, der har den direkte kontakt med mennesker med demens.

I Region Syddanmark er det Sygehus Lillebælt, Sydvestjysk Sygehus og OUH Odense Universitetshospital – Svendborg Sygehus, der har fået bevilget penge.

Regionsrådsformand i Region Syddanmark, Stephanie Lose, siger:

- Det er selvfølgelig positivt, at Syddanmark som landsdel har fået så stor en del af pengene. Der bliver flere og flere mennesker med demens, og derfor er det også et område, som vi er nødt til at have fokus på i sundhedsvæsenet i de kommende år. Med de penge, vi har fået bevilget, kan vores medarbejdere blive klædt endnu bedre på til mødet med de borgere, der er ramt af demens. Specialviden og kompetencer til at håndtere demente patienter betyder meget i behandlingsforløbet.

Det skriver Region Syddanmark i en pressemeddelelse.

Demensvenligt sygehus i Svendborg

Den største bevilling har Geriatrisk Afdeling OUH, Svendborg Sygehus fået med over 7,2 millioner kroner. Midlerne skal bruges til kompetenceløft inden for demens af alle ansatte og dermed understøtte visionen om et demensvenligt sygehus.

Udviklingssygeplejerske Mette Foldager, Geriatrisk Afdeling, OUH Svendborg Sygehus, som er projektleder på projektet forklarer,

- Vores mål er, at ikke kun Geriatrisk Afdeling men hele OUH, Svendborg Sygehus bliver demensvenligt sygehus. Derfor uddanner vi i alt 1600 medarbejdere i mødet med den demente og dennes pårørende fordelt på alle relevante faggrupper og på alle niveauer. Mette Foldager fortsætter,

- Vi etablerer et Demens Specialist Team på Geriatrisk Afdeling og udpeger Demens-nøglepersoner på OUH Svendborg Sygehus´ øvrige afdelinger. De skal sammen undervise OUH, Svendborg Sygehus´ øvrige medarbejdere, så alle medarbejdere som minimum opnår viden og kompetence om demens på basisniveau.

Endvidere er Fåborg-Midtfyn og Svendborg Kommuner med i et delprojekt, med fokus på, at de rette informationer følger med patienten/borgeren, dette er især vigtigt for patienter/borgere med demens, når den demente skifter mellem sygehus og kommune.

Syddansk Sundhedsinnovations rolle

SDSI har været involveret i ansøgningsprocessen.

Syddansk Sundhedsinnovation kan også hjælpe dig eller din virksomhed med at søge støtte til innovationsprojekter?

Læs mere og kontakt vores fundingteam

Mange penge til demensvenlige sygehuse i Region Syddanmark

Kontaktperson i Syddansk Sundhedsinnovation
SDSI
Konsulent
Maria Hardt Schønnemann
+45 2964 5884
mhs@rsyd.dk

SDSI
Konsulent
Kirstine Kingo Errebo Østergaard
+45 4016 3110
kkh@rsyd.dk