IBM Watson i sundhed og forskning

Ledende overlæge Michel Nemery, Radiologisk Afdeling, Herlev Hospital mener innovation er en pligt, og at lægerne ikke kan takke nej til teknologi, der gør en til en bedre læge

IBM Watson i sundhed og forskning

Ledende overlæge Michel Nemery, Radiologisk Afdeling, Herlev Hospital mener innovation er en pligt, og at lægerne ikke kan takke nej til teknologi, der gør en til en bedre læge.

Michel Nemery var en af flere oplægsholdere, der ved inspirationsarrangementet "IBM Watson i sundhed og forskning" i Syddansk Sundhedsinnovation den 26. september 2017 gav sin opfattelse af, hvordan man skal forholde sig til big data, kunstig intelligens 

Læs mere om Michel Nemerys holdning på version2.dk

Kurt Espersen, koncerndirektør i Region Syddanmark bød velkommen til arrangementet med at fastslå, at kunstig intelligens og big data skal bruges klogt - til at frigøre tid til kerneopgaven i mødet mellem patient og behandler.

Henrik Wieland, leder af IBM Healthcare & Life Sciences Industry var enig, og beskrev hvordan cognitive computing og digital innovation indenfor sundhedsområdet bliver en hjælp til bedre arbejde i klinikken. 

IBMs principper for den kognitive æra handler ifølge Henrik Wieland om gennemsigtighed og åbenhed. IBM vil  blandt andet medvirke til, at sundhedsprofessionelle bliver i stand til at håndtere de nye muligheder. Som eksempel på det nævnet Henrik Wieland den aftale som IBM har indgået med Region Hovedstaden.

IBM Watson Health 

Med den enorme mængde af data er der behov for teknologier, der kan håndtere data. Det er hele håndteringsproblematikken, der er baggrunden for IBMs involvering i big data.

IBM er god til at kigge på data. Og IBM er god til at analysere data.

Det forklarede Peter Mogensen, Watson Health Executive. Fx kan IBM Watson 'læse' artikler og medicinsk litteratur og dermed være med til at finde evidens i forhold til en konkret patientbehandling.

IBM Watson har flere fokusområder nemlig aldring, onkologi/genomics, billeder/diagnostisering og klinisk beslutningsstøtte. Alle 

I præsentationen af de afsluttende workshops indenfor onkologi/genomics, klinisk beslutningsstøtte og ældre mv. var der en livlig diskussion af blandt andet hvordan man får oplært klinikere i at bruge de nye muligheder.

IBM Watson i sundhed og forskning

Kontaktperson I Syddansk Sundhedsinnovation
SDSI
Konsulent
Linda Justi
+45 2920 1187
linda.justi@rsyd.dk