Hjerterum - Et naturligt mødested i Ungdomspsykiatrisk Dag- og Døgnafsnit i Aabenraa

Med indretning af et Hjerterum har Ungdomspsykiatrisk Dag- og Døgnafsnit i Aabenraa fået et hjemligt miljø midt i afdelingen, hvor patienter og personale kan være sammen

I september 2015 flyttede Ungdomspsykiatrisk Dag- og Døgnafsnit i Aabenraa ind i et nyt byggeri. Det blev hurtigt klart, at afdelingen manglede et naturligt mødested, hvor patienter og personale kunne opholde sig.

Gitta Hansen er funktionsleder i Ungdomspsykiatrisk Dag- og Døgnafsnit i Aabenraa. Hun har været med under hele byggeprocessen og forklarer,

- Den nye afdeling var indrettet traditionelt med to ens personalestuer med glasfacader ud mod gangen. Men glas er en barriere. Man banker ikke bare på. Så de unge tilbragte meget tid på deres stue, og det ønsker vi ikke.

- Med hjælp fra Syddansk Sundhedsinnovation og en bevilling fra Psykiatrien i Region Syddanmark, blev afdelingen bygget om. Glasvæggen til den ene personalestue blev revet ned så der opstod et stort centralt og åbent rum - et ”Hjerterum”, som vi tog i brug januar 2017.

De fysiske rammer betyder meget

Hjerterummet er blevet et åbent samlingssted, hvor de unge kan hygge sig med sociale aktiviteter eller bare hænge ud. Ved det store langbord er der god plads til at lægge puslespil, og ved de niveaudelte borde spiller de unge kort eller laver håndarbejde. Og selvfølgelig er der flydersofaer og TV.

Vigtigt er også, at Hjerterummet understøtter samværet mellem personale og patienter. Fra vagtens start planlægges, at der altid er en fra personalet til stede i Hjerterummet. Det blev hurtigt naturligt, at personalet og de unge patienter er tættere på hinanden end tidligere.

- Tidligere trak de unge sig mere tilbage til deres værelser. I dag er de i Hjerterummet i kontakt med hinanden og med personalet, fortæller Birgitte Vange, overlæge i afdelingen.

Gitta Hansen og Birgitte Vange forklarer samstemmende, at de fik god hjælp fra arkitekterne og designerne i Syddansk Sundhedsinnovation til at indrette det nye hjerterum.

- Alle, patienter, pårørende og medarbejdere var inddraget i arbejdet med at indrette Hjerterummet. Vi blev taget alvorligt i forhold til vores problemer og tingene er afprøvet på forhånd. Det har skabt en helt særlig stemning af ejerskab.

Duften af nybagte boller

Nogle af de unge er indlagt flere måneder af gangen, og det er vigtigt, at de har almindelige daglige rutiner og noget meningsfyldt at tage sig til.

Madlavning er hyggeligt, og det giver mening for alle. Derfor var det et stort ønske fra medarbejderne, der blev opfyldt, da afdelingen fik indrettet et køkken som en del af Hjerterummet, med komfur og med plads til at anrette maden.

- Det er enormt vigtigt, at vi nu kan bage i afdelingen. Det er en meningsfyldt aktivitet. Vi har fået et samtalekøkken og nu dufter her jævnligt af nybagte boller, mener Birgitte Vange.

En anden ændring som skulle vise sig betydningsfuld, var ansættelse af en køkkenassistent.

- Vores køkkenassistent, Bente, er altid på sin plads. Hun er god til at sætte de unge i gang med at hjælpe til og inddrage dem i madlavningen. Hun snakker også med forældrene, som ofte er indlagt sammen med deres børn.

- Ved at ansætte Bente fik vi også frigjort sygeplejetid til behandlingsopgaver, supplerer Gitta Hansen

Ned med tvang

Projekt ”Hjerterum” er et af flere initiativer i Psykiatrien i Region Syddanmark, som skal medvirke til at forebygge tvang. Fokus er på hvordan miljøer, der stimulerer nære relationer, samarbejde og fællesskab kan ændre kulturen mellem patient, pårørende og personale.

Udover Børne- og Ungdomspsykiatrien i Aabenraa har også Børne- og Ungdomspsykiatrien i Odense indrettet et Hjerterum.

- Der er masser af forebyggelse i en tættere kontakt mellem patienter og medarbejdere. Nærheden skaber en opmærksomhed på humør og stemninger, som kan være med til at forebygge konflikter og dermed forebygge brug af tvang, mener Gitta Hansen.

Hverdagen detaljer er næste skridt

De gode erfaringer med indretningen af Hjerterummet har givet afdelingen blod på tanden til at fortsætte med at forbedre de fysiske rammer.

- Vi vil gerne have åbnet op ind til vores spisestue. Og vi vil gerne skabe mere miljø i vores gangarealer, så der kommer liv i hjørner og nicher. I det hele taget vil vi gerne arbejde med hverdagens detaljer, slutter Gitta Hansen.