Hjemmemonitorering af gravide med komplikationer

Alle fødeafdelinger i Danmark kan inden udgangen af 2020 tilbyde gravide med komplikationer telemedicinsk hjemmemonitorering, så kan gravide selv monitorere deres egen og fostrets tilstand i hjemmet ved løbende at indsende målinger til sygehuset

Hjemmemonitorering af gravide med komplikationer

Alle fødeafdelinger i Danmark kan inden udgangen af 2020 tilbyde gravide med komplikationer telemedicinsk hjemmemonitorering, så gravide kan monitorere deres egen og fostrets tilstand i hjemmet ved løbende at indsende målinger til sygehuset

Aftalen om telemedicinsk hjemmemonitorering er bygget op på baggrund af de gode erfaringer med Klinisk Integreret Hjemmemonitorering (KIH) af gravide med komplikationer på Aarhus Universitetshospital, samt en business case, som belyser de kvalitative og økonomiske effekter ved en national udbredelse af telemedicinsk hjemmemonitorering af gravide med komplikationer.

Fakta omkring gravide og komplikationer:

 • I 2016 blev der i Region Syddanmark født 11.783 børn
 • På nationalt plan er der ca. 58.000 fødsler årligt
 • Det vurderes at der er 2600 gravide med disse 5 komplikationstyper på nationalt plan:
  • Gravide med kompliceret blodtryksforhøjelse
  • Gravide med svangerskabsforgiftning med kronisk hypertension
  • Gravide med let til moderat svangerskabsforgiftning
  • Gravide med for tidlig vandafgang før 37. graviditetsuge uden regelmæssige veer – PPROM
  • Gravide med tidligere svær svangerskabsforgiftning/HELLP.

Bedre kvalitet, større tryghed og øget fleksibilitet

Det kliniske personale på Aarhus Universitetshospital giver udtryk for, at de ved hjælp af telemedicinsk hjemmemonitorering kan levere den samme eller bedre kvalitet til de gravide, der er egnet til denne behandlingsform.

Også de gravide med komplikationer er tilfredse med den telemedicinske løsning, da den bidrager til større tryghed og fleksibilitet i forløbet. Foruden en større grad af tryghed og fleksibilitet medfører den telemedicinske løsning også en større kompetence og mulighed for at påtage sig et større ansvar for egen behandling for den enkelte gravide.

Aftalen om telemedicinsk hjemmemonitorering er en del af Økonomiaftalen 2018 (ØA2018), indgået mellem regeringen og Danske Regioner.

Business case

Den nationale business case beskriver, at den gravide får udleveret en telemedicinsk udstyrspakke med følgende udstyr:

 • En tablet
 • Et blodtryksapparat
 • Teststrimler til måling af protein i urinen
 • CTG apparat til måling af ve. Aktivitet og fosterhjertelyd
 • CRP måler til måling af infektionsparametre
 • Evt. vægt.

Der er forskel på hvilket telemedicinsk udstyr den gravide får udleveret afhængigt af komplikationstype.

Det økonomiske potentiale drives af, at længerevarende indlæggelser erstattes af hjemmemonitorering, særligt for gruppen af gravide med for tidlig vandafgang før 37. graviditetsuge, samt at ambulante kontroller substitueres 1-1 med telemedicinsk kontrol.

I Region Syddanmark er der udarbejdet et projektforslag, hvor der skal udarbejdes en grundig analyse af bl.a. arbejdsgange, kliniske retningslinjer, målgrupper og teknisk løsning før projektstart.

 

Hjemmemonitorering af gravide med komplikationer

Kontakt
SDSI
Projektleder
Lone Dalager Kristensen
+45 2965 5548
ldk@rsyd.dk