Gigthospitalet forbereder sig på fremtiden

Gigthospitalet udarbejder katalog over ideer med indsigter og mulighedsrum for at skabe forbedringer til gavn for patienter og medarbejdere

Kong Christian X's Gigthospital indgik i februar 2017 en aftale med Syddansk Sundhedsinnovation om projekt ”Fremtidens Gigthospital”, hvor en arbejdsgangsanalyse skal være med til at danne afsæt for en generel vurdering af Gigthospitalets udviklingspotentialer også i forhold til, at Gigthospitalet flytter fra Gråsten til Sønderborg i 2018

Gigthospitalet er et yderst velfungerende sygehus, hvor helhedssyn, individuel tilgang og kontinuitet er afgørende. Og patienterne kvitterer med høj tilfredshed:

- Alle medarbejdere ved hvad man skal og støtter op om det – og ved, hvis der er noget vigtigt fra en anden behandling (patient).

Men som alle andre aktører i det danske sundhedsvæsen venter der udfordringer lige om hjørnet. Det handler både om nye teknologiske muligheder og nye behandlingsmuligheder. Det handler om en ny patientkultur med stærke patienter, der ønsker tilbud, der matcher deres liv lige nu.

Og så handler det om, at Gigthospitalet i løbet af 2018 skal flytte fra de Gråsten til Sønderborg.

Indsigter og mulighedsrum

Projektet havde tre faser. Først fase var et feltarbejde hvor tre medarbejdere fra Syddansk Sundhedsinnovation observerede arbejdsgange og interviewede patienter, medarbejdere og ledere.

På baggrund af feltarbejdet blev seks emner udvalgt:

  1. Patient Empowerment
  2. Programplanlægning, koordinering og booking
  3. Fleksibel/ambulant rehabilitering
  4. Tværfaglighed
  5. Overgang og samarbejde ud af huset
  6. It og teknologi.

Ved en workshop i foråret 2017 (fase 2) dannede emnerne baggrund for, at medarbejdere og ledere identificerede udfordringer i hverdagen. Dette arbejde mundede ud i et idekatalog over ideer med indsigter og mulighedsrum for at skabe forbedringer til gavn for patienter og medarbejdere.

Randi Lehmann Boesen, innovationskonsulent i Syddansk Sundhedsinnovation, fortæller om workshop-arbejdet:

- Gigthospitalet har et højt niveau på flere parametre, og alligevel var medarbejderne meget skarpe på at diskutere forbedringsmuligheder.

Hvor er der gevinster at hente?

Som afslutning på arbejdsgangsanalysen gennemførte ledelsen i fase 3 en gevinstrealiseringsworkshop for at kvalificere medarbejdernes idéer og lave en køreplan for iværksættelse af tiltag.

Gigthospitalet forbereder sig på fremtiden
Kontaktperson i Syddansk Sundhedsinnovation
SDSI
Innovationskonsulent
Randi Lehmann Boesen
+45 3027 2620
rlb@rsyd.dk