Fremtidens patientstue - workshop og leverandørpitch

Patienter, pårørende og klinisk personale fra alle hjørne af Odense Universitetshospital var med til at teste en model af fremtidens patientstue på Nyt Odense Universitetshospital

Den 30. november 2017 var patienter, pårørende og klinisk personale mødt op til en travl testdag i Syddansk Sundhedsinnovation.

Scenarier fra hverdagen på patientstue med patienten i centrum

Forskellige senarier fra hverdagen på en patientstue blev gennemspillet i den 1:1 mock up af fremtidens patientstue, som Nyt OUH har bygget op i Syddansk Sundhedsinnovation.

Hvordan bestilles maden? Hvordan skal spisesituationen foregå, når ægtefællen spiser med? Hvad med personalets arbejdsstillinger?

Eller hvad med medicingivning. Nyt Odense Universitetshospital får ikke traditionelle medicinrum. Det betyder, at lægemidler i fremtiden bliver leveret klar til brug i klinikken.

Endeligt er der de pårørende, som får en helt anden rolle på fremtidens sygehus. Der skal være plads til, at de kan overnatte og tage del i omsorgen for patienten. Det stiller krav til indretning og møblering.

Formålet med dagen var at få svar på uafklarede spørgsmål, inden man går i gang med at bygge de endelige stuer.

Leverandør-pitch af inventar til fremtidens patientstue

Som afslutning på testdagen var fem leverandører inviteret til at præsentere ideer og inventarløsninger til de pårørende på fremtidens patientstue.

Løsningerne blev vurderet af patienter, pårørende og klinisk personale ud fra brugervenlighed både for personale og pårørende, hygiejneforhold, robusthed og æstetik.

På baggrund af vurderingerne udpegers 1-3 leverandører, som inviteres til et videre samarbejde om inventar til fremtidens patientstue.

Et filmhold fra TV2 Fyn sendte fra testforløbet.

Fremtidens patientstue - workshop og leverandørpitch
Kontakt
SDSI
Specialkonsulent, arkitekt
Kristine Nielsen
+45 2920 2204
kn@rsyd.dk